Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092351
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63917
USSR: 34957
NSČR: 122225
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422331
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pohyblivá dodávka tovaru


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pohyblivá dodávka tovaru
  • pohyblivy nájdené 237 krát v 72 dokumentoch
  • dodavka nájdené 8011 krát v 1961 dokumentoch
  • tovar nájdené 58920 krát v 3342 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 18 dokumentov


Kľúčové slová: miesto dodania tovaru, pohyblivá dodávka tovaru

Právna veta: Jediný pohyb tovaru môže byť pripočítaný iba jednej z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok (pohyblivá dodávka) a to platí bez ohľadu na to, ktorá zo zdaniteľných osôb má právo disponovať s tovarom počas jeho zaslania alebo dopravy, pre účely správnej aplikácie zákona č. 222/2004 Z.z. Pretože len jedna dodávka v obchodnom reťazci J., s.r.o., K. – žalobca – D. T. S., a.s., B., môže byť dodávka spojená s prepravou, čiže pohyblivá, správca dane skúmal, ktorá dodávka tovaru je pohyblivá dodávka tovaru, a ktorá je nepohyblivá dodávka. Keďže prepravu tovaru si zabezpečil žalobca v súvislosti s dodaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž f/17/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu : I., s.r.o. , so sídlom H. , K., IČO: X. , zastúpen ý: JUDr. G. Č. , advokát ka so sídlom Š., K., proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, Bratislava , o .
Právna veta: Spornou právnou otázkou bolo vykvalifikovanie ďalšieho predaja tovaru v tranzitnom režime, ešte na území Slovenskej republiky a vplyv tejto skutočnosti na daňovú povinnosť žalobcu. Žalovaný a správca dane tvrdili, že zdaňované a alebo oslobodené je dodanie tovaru v rámci konkrétneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a tomuto obchodnému vzťahu musí zodpovedať pohyblivá dodávka tovaru na území tretieho štátu. V tomto prípade ešte na území Slovenskej republiky došlo k ďalšiemu predaju. Za takýchto okolností, je potrebné vyvodiť záver, že k dodaniu tovaru došlo v tuzemsku a tovar z tohto obcho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžf /31/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej a v právnej veci žalobcu: B. , s.r.o. , so sídlom H. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. Ľ., advokát so sídlom T. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie .
Právna veta: V danom prípade išlo o dodanie tovaru bez prepravy a odoslania, bez reálnej fyzickej manipulácie s tovarom. Ide o tzv. traditio longa manu (angl. delivery by long hang), teda vôľové odovzdanie tovaru. Uvedený spôsob odovzdania tovaru a prevod ekonomického vlastníctva je právne prípustný nielen z hľadiska obchodnoprávneho, ale i z hľadiska daňového, kde je kvalifikovaný terminológiou z rozsudku Súdneho dvora C-254/04 EMAG ako nepohyblivá dodávka. Z rozsudku EMAG však možno na danú právnu vec primerane prevziať iba terminológiu. Senát dospel k záveru, že rozsudok EMAG nie je možné na túto vec ap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neuplatňoval nárok na odpočet dane na vst upe. Pri vyhodnocovaní odovzdania tovaru vo forme nepohyblivej dodávky traditio longa manu a nepohyblivej dodávke tovaru sa objektívne nedá vychádzať z fyzického prevzatia tovaru . Miesto dodania tovaru pri tejto forme je vôľovým prvkom zmluvnýc h strán ... fyzickom odovzdaní , t.j. podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z., ale nie pri nepohyblivej dodávke tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z.z. Z obsahu spisu je zrejmé, že správca .
Právna veta: Obchodný zákonník síce v § 133 ods. 3 pripúšťa možnosť obmedziť konateľské oprávnenia v spoločenskej zmluve, avšak vylučuje účinnosť takýchto obmedzení voči tretím osobám. Obmedzenie konateľa teda nemá žiadne právne dôsledky pre platnosť a účinnosť právnych úkonov uskutočnených konateľom nad rámec obmedzenia. To znamená, že spoločnosť zaväzujú aj také úkony konateľov, ktoré boli urobené v rozpore s internými pravidlami spoločnosti. V takom prípade je však spoločnosť oprávnená uplatniť svoje práva voči konateľom, ktorí konali v rozpore s ustanoveniami spoločenskej zmluvy (prekročili rozsah svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .s., Brno, môže byť dodávka spojená s prepravou, čiže pohyblivá, správca dane s kúmal, ktorá dodávka tovaru je pohyblivá dodávka tovaru, a ktorá je nepohyblivá dodávka. Keďže prepravu tovaru si zabezpečil žalobca v súvislosti s dodaním tovaru pre spoločnosť DEMONTA TRADE ... medzi spoločnosťou JUKO L, s.r. o., Košice a žalobcom bol dodávkou tovaru bez odoslania alebo prepravy, t.j. nepohyblivou dodávkou tovaru. Miestom dodania tovaru podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c/ zákona č. 222/2004 Z.z. pri .
Merito Potvrdzujúce
... .r.o. a SKA Metal, s.r.o. pre žalobcu bol dodávkou tovaru bez odoslania alebo prepravy, tzn. že bol nepohyblivou dodávkou tovaru a miestom dodania tovaru podľa ustanovenia § 13 ods. l písm. c/ zákona o DPH je miesto, kde sa tovar .
Merito finančné veci
... je potrebné posudzovať samostatne. Taká dodávka tovaru, ktorá je v r ámci zmluvného vzťahu spojená s prepravou tovaru, je tzv. pohyblivá dodávka tovaru, pri ktorej sa miesto dodania určí v štáte, v ktorom sa tovar nachádza v čase, keď začína jeho preprava (§ ... SH TRADE, s.r.o., Košice bol na základe vyššie uvedených skutočností dodávkou tovaru bez odoslania alebo prepravy, t. j. nepohyblivou dodávkou tovaru, a miestom dodania tov aru podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c/ zákona č. 222/2004 Z. z. v .
... do EÚ, na ktorom prehlasuje, že tovar prepravil do iného štátu v Európskej únii. Bolo zistené, že prepravu tovaru - pohyblivú dodávku tovaru podľa výsledkov medzinárodného zisťovania zabezpečovali koneční odberatelia itm international trade marketing gmbh , to MB d.o.o., Slovinsko, resp. ... boli slovinské spoločnosti EkoNal d.o.o. a MB d.o.o., t eda jej odberatelia, a preto pohyblivá dodávka tovaru má byť priradená k dodávkam spoločnosti itm international trade marketing gmbh pre EkoNal d.o.o. a MB d. .
... , a teda preprava z tuzemska do iného členského štátu. Žalobca nepreukázal reálnu dodávku, na základe čoho túto správca považoval za nepohyblivú dodávku tovaru s miestom dodania tovaru podľa § 13 v ods. 1 písm. c) zákona o DPH, podľa ktorého, ak je dodanie .
... , a teda preprava z tuzemska do iného členského štátu. Žalobca nepreukázal reálnu dodávku, na základe čoho, túto správca považoval za nepohyblivú dodávku tovaru s miestom dodania tovaru podľa § 13 v ods. 1 písm. c) zákona o DPH, podľa ktorého, ak je dodanie .
... , prípadne inak ekonomicky prepojených, nezamestnávajú zamestnancov, na kameni nevykonávali žiadne spracovateľské operácie, pri predaji kameňa medzi spoločnosťami sa jedná o nepohyblivé dodávky, tovar zostával uskladnený v tom istom sklade. Prenajímateľ priestorov, spoločnosť Real property development, s. r. o., ktorý taktiež deklaroval obchodovanie s .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.