Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959401
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
23.01.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: ponechanie obžalovaného vo väzbe


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ponechanie obžalovaného vo väzbe
  • ponechanie nájdené 1406 krát v 625 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 39208 krát v 2534 dokumentoch
  • vo nájdené 382970 krát v 47668 dokumentoch
  • vazba nájdené 30358 krát v 4398 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské a okresné súdy SR 2 dokumenty


Uverejnené v bulletine 11/2014
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezpros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndt 9/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obžalovaného O. V. a spol. pre obzvlášť závažný zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák., v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák., s poukazom na § 138 písm. a/, písm. i/ Tr. zák. a iné o návrhu obžalovaného O. V. a jeho obhajcu JUDr, J. U. na ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Pokiaľ ide o tzv. útekovú väzbu, jej dôvodnosť bola preukázaná konkrétnym správaním sa obžalovaného, ktorý sa dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu pobytom v cudzine a zadržaný bol až na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, naviac pod falošnou identitou. Väzobný dôvod kolúznej väzby je jednoznačne daný, a to vzhľadom na v obžalobe uvedené postavenie obžalovaného v štruktúre zločineckej skupiny a jeho poznatkov o riadení zločineckej skupiny, v kontexte so skutočnosťami, vyplývajúcimi zo spisu, že obžalovaný mal opakovane informácie z prostredia polície. Pokiaľ ide o obavu z pokračovania v tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súhlasiť vzhľadom na postup, ktorý krajský súd zvolil, keď rozhodoval o väzbe podľa § 238 ods. 3 Tr. por. (o ponechaní obžalovaného vo väzbe), pričom toto rozhodnutie je rozhodnutím podľa § 76 ods. 3 Tr. por. Podľa § 72 ods. 3 Tr. por. ak ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Lehota trvania väzby podľa § 71 ods. 1 sa podľa Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006 vrátane predlžuje len v prípravnom konaní. V súčasnosti platný Trestný poriadok neobsahuje jediné ustanovenie, ktoré by určovalo predĺžiť lehotu trvania väzby podľa § 71 ods. 1 Tr. por. v konaní pred súdom, tak ako tomu bolo pred 1. januárom 2006. Z uvedeného je zrejmé, že lehoty väzby plynú samostatne pre prípravné konanie, v ktorom sa predlžujú, sú pod kontrolou súdu a samostatne v konaní pred súdom,kde s ustanoveniami § 79 si ich súd kontroluje samostatne napr. v súlade ods. 2, § 243 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2007 a po ňom i naďalej (takýto stav nakoniec potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky, pretože konštatoval protiústavný stav, ale ponechaním obžalovaných vo väzbe ho nezrušil). Postup špeciálneho súdu i najvyššieho súdu v tejto veci bol v súlade s Trestným poriadkom. Ak sa Ústavný ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Ak súd právoplatne rozhodne po podaní obžaloby o potrebe ďalšieho trvania väzby obžalovaného v lehote uvedenej v ustanovení § 238 ods. 3 Trestného poriadku (do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní), trvanie väzby v konaní pred súdom od podania obžaloby do takéhoto rozhodnutia nemožno považovať za väzbu bez rozhodnutia súdu. Ustanovenie § 238 ods. 3 Trestného poriadku v zásade uprednostňuje po podaní obžaloby spoločné rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby a o obžalobe mimo hlavného pojednávania (rozhodnutia podľa § 239 ods. 1, § 241, § 244 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 244 ods. 1 písm. k) Trestného poriadku o nariadení hlavného pojednávania na deň 11. novembra 2009, a jednak o ponechaní obžalovaného vo väzbe. K veci naviac senát krajského súdu uvádza, že otázkou potreby trvania väzby u obvineného po podaní obžaloby sa výslovne krajský ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Pokiaľ ide o dôvod väzby podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku, ktoré určuje podmienky tzv. útekovej väzby, Najvyšší súd SR uvádza, že účelom väzby je zabezpečiť osobu obžalovaného pre trestné konanie a väzba v tomto smere nie je trestom, ale je výlučne len procesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením jej osobnej slobody. Trestný poriadok podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby existenciou dôvodnej obavy vyplývajúcej z konania obžalovaného alebo z ďalších konkrétnych skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodol podľa § 238 ods. 3 Trestného poriadku z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku neprijal písomný sľub obžalovaného 8 3Tost/16/2017 a podľa § ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito sťažnosť obž.
... dňa 28. júna 2011, sp. zn. BB – 4 T 22/2011, podľa § 238 ods. 3 Tr. por. rozhodol o ponechaní obžalovaného vo väzbe a súčasne podľa § 79 ods. 3 Tr. por. žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol. 2 1 ...
Súvisiace predpisy:
23/2010, 38/2008, 12/2011, 24/2010, 9/2010, 35/2010, 22/2011, 20/2011, 79/2010, 18/2010, 29/2010, 6/2011
Merito sťažnosti obvinených
... trvania väzby, poukázal aj na prax pri rozhodovaní o predlžovaní lehoty trvania väzby. Poukázal na to, že Trestný poriadok podmieňuje ponechanie obžalovaného vo väzbe existenciou dôvodnej obavy z konkrétnych skutočností vo vzťahu k niektorému dôvodu väzby. Konkrétne skutočnosti ako zákonné podmienky odôvodňujúce väzbu obžalovaného ...
Súvisiace predpisy:
1/2012, 87/1950, 6/2012, 300/2005, 22/2011
Merito sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
... súd Slovenskej republiky podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zrušil napadnuté uznesenie a aby sám rozhodol o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Na podklade tejto sťažnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal v rozsahu § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého ...
Merito § 296 Tr. zák.
... obhajcovi rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 Tost 28/2017, o sťažnosti voči rozhodnutiu o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Na tomto základe nepoznal obžalovaný ani jeho obhajca skutkové a právne závery najvyššieho súdu vo vzťahu k ... obhajcovi uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 Tost 28/2017, o sťažnosti voči rozhodnutiu o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Obžalovaný s poukazom na pochybenia súdu požiadal o prepustenie z väzby na slobodu, pretože pre nečinnosť ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.