Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1044230
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ponechanie obžalovaného vo väzbe


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ponechanie obžalovaného vo väzbe
  • ponechanie nájdené 1570 krát v 727 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 45563 krát v 3056 dokumentoch
  • vo nájdené 437232 krát v 54798 dokumentoch
  • vazba nájdené 36242 krát v 5011 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 2 dokumenty


Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle citovaného ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré umožnia celkovo lepšie uplatniť základné zásady trestného konania a splnenie účelu trestného konania iným súdom ako súdom miestne príslušným. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, ktoré zabezpečia zistenie skutkového stavu veci, dodržanie zásady ústnosti a bezpros ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obžalovaného O. V. a spol. pre obzvlášť závažný zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák., v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák., s poukazom na § 138 písm. a/, písm. i/ Tr. zák. a iné o návrhu obžalovaného O. V. a jeho obhajcu JUDr, J. U. na .
Zbierka NS 5/2018
R 44/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: väzba, úteková väzba, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Nahradenie väzby zákonom ustanovenou garanciou a s tým spojené obmedzenia (druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku) sú benefitom obvineného, ktorý mu umožňuje, napriek danosti materiálneho a formálneho dôvodu väzby(§ 72 Trestného poriadku), byť stíhaný na slobode (teda s využitím proporcionálne miernejšieho prostriedku zásahu do osobných práv). Nahradenie väzby nie je väzbou, aj keďže podmienené existenciou dôvodu väzby, ktorej zabezpečovaciu funkciu v konaní plní (zastupuje). Preto nie je ohraničené lehotami trvania väzby (§ 76 Trestného poriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súhlasiť vzhľadom na postup, ktorý krajský súd zvolil, keď rozhodoval o väzbe podľa § 238 ods. 3 Tr. por. (o ponechaní obžalovaného vo väzbe), pričom toto rozhodnutie je rozhodnutím podľa § 76 ods. 3 Tr. por. Podľa § 72 ods. 3 Tr. por. ak .
Zbierka NS 1/2009
R 1/2009
Uznesenie
Kľúčové slová: trvanie väzby, nález ústavného súdu, nová šesťmesačná lehota
Právna veta: I. Z článku 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy SR o práve na osobnú slobodu vyplýva, že konkrétne (materiálne) dôvody vedúce k rozhodnutiu súdu o vzatí obvineného do väzby alebo o jeho ponechaní vo väzbe a predĺžení lehoty trvania väzby musia byť vždy určené jasne a zrozumiteľne, aby umožnili takej osobe poznať, ak treba, tak aj po odbornej porade, aké dôsledky môže konkrétny trestnoprocesný postup spôsobiť. Preto ustanovenia prvého dielu, štvrtej hlavy Trestného poriadku nedovoľujú, aby bol obvinený ponechaný vo väzbe svojvoľne, neprimerane dlho, bez preskúmavania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2007 a po ňom i naďalej (takýto stav nakoniec potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky, pretože konštatoval protiústavný stav, ale ponechaním obžalovaných vo väzbe ho nezrušil). Postup špeciálneho súdu i najvyššieho súdu v tejto veci bol v súlade s Trestným poriadkom. Ak sa Ústavný .
Zbierka NS 3/2010
R 22/2010
Uznesenie
Kľúčové slová: prípravné konanie, podaná obžaloba, ďalšie trvanie väzby
Právna veta: I. Ak súd právoplatne rozhodne po podaní obžaloby o potrebe ďalšieho trvania väzby obžalovaného v lehote uvedenej v ustanovení § 238 ods. 3 Trestného poriadku (do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní), trvanie väzby v konaní pred súdom od podania obžaloby do takéhoto rozhodnutia nemožno považovať za väzbu bez rozhodnutia súdu. II. Ustanovenie § 238 ods. 3 Trestného poriadku v zásade uprednostňuje po podaní obžaloby spoločné rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby a o obžalobe mimo hlavného pojednávania (rozhodnutia podľa § 239 ods. 1, § 241 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 244 ods. 1 písm. k) Trestného poriadku o nariadení hlavného pojednávania na deň 11. novembra 2009, a jednak o ponechaní obžalovaného vo väzbe. K veci naviac senát krajského súdu uvádza, že otázkou potreby trvania väzby u obvineného po podaní obžaloby sa výslovne krajský .
Zbierka NS 6/2000
R 104/2000
Uznesenie
Kľúčové slová: dôvody väzby, rozhodnutie o väzbe, zmena dôvodov väzby
Právna veta: Rozhodnutie súdu o ponechaní obžalovaného vo väzbe podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku z iných ako pôvodných dôvodov väzby uvedených v § 67 Trestného poriadku, treba považovať za rozhodnutie aj o zmene dôvodov väzby, o ktorom netreba vydávať osobitné rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti obžalovaných M. K., J. K. a V. I. uvedeným uznesením podľa § 149 ods. 1 písm. a), ods. 3 Trestného poriadku zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. januára 2000, sp. zn. 3 T 23/99, a rozhodujúc vo veci podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku zamietol žiadosti o prepustenie z väzby obžalovaných J. K. a V. I., lebo u nich zistil dôvod v zmysle § 67 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku a podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku ponechal .
Merito sťažnosti obvinených
... väzby, poukázal aj na prax pri rozhodovaní o predlžovaní lehoty trvania väzby. Poukázal na to, že Trestný po riadok podmieňuje ponechanie obžalovaného vo väzbe existenciou dôvodnej ob avy z konkré tnych skutočností vo vzťahu k niekt orému dôvod u väzby. Konkrétne skutočnosti ako zákonn .
Merito sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
... Slovenskej republiky podľa § 194 ods. 1 písm. a / Tr. por. zrušil napadnuté uznesenie a ab y sám rozhodol o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Na podklade tejto sťažnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal v rozsahu § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého .
Merito § 296 Tr. zák.
... obhajcovi rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 Tost 28/2017, o sťažnosti voči rozhodnutiu o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Na tomto základe nepoznal obžalovaný ani jeho obha jca skutkové a právne závery najvyššieho súdu vo vzťahu k ... uznesenie Najvyššieho súdu Slovenske j republiky, sp. zn. 6 Tost 28/2017, o sťažnosti voči rozhodnutiu o ponechaní obžalovaného vo väzbe. Obžalovaný s poukazom na pochybenia súdu požiadal o prepustenie z väzby na slobodu, pretože pre nečinnosť súdu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.