Nájdené rozsudky pre výraz: poriadková pokuta v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určitej povinnosti podľa Trestného poriadku. Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku, aby sa na hlavné pojednávanie dostavil tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Dostatočným ospravedlnením podľa § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Milana Lipovského v trestnej veci obžalovaného M. L. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a zák . č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) a iné, prerokoval na nev erejnom zasadnutí dňa 29. mája 2013 v Bratislave sťažnosti obžalovaného JU
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 Tr. por. kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší konanie alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi, alebo policajtovi správa urážlivo, alebo kto bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, alebo nevyhovie výzve alebo predvolaniu podľa tohto zákona, toho môže sudca a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt potrestať poriadkovou pokutou do 1 650 eur; ak ide o právnickú osobu, až do 16 590 eur. Zákonné ustanovenie totiž ako podmienku na uloženie poriadkovej pokuty (okrem iného) vyžaduje splnenie povinnosti (v tomto prípade sudcu) upozorniť dotknutú osobu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slove nskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 7. júna 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného B. Š. pre trestný čin podvodu podľa § 9 ods. 2, § 8 ods. 1, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 , o sťažnosti obhajcu obvineného JUDr. D. D. proti uzneseniu Špecializovaného trestné
Meritum procesné, zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. - prieskum rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní
Najvyšší súd 6Sžo 233/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. Dr. A., bytom P., zastúpený advokátom JUDr. P., Advokátska kancelária, ul. R., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina, Hálkova č. 3, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č.k. ČVS:KRP-117/OEK-ZA-20
Meritum procesné, zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p. - prieskum rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní
Najvyšší súd 6Sžo 233 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. Dr. A. , bytom P., zastúpený advokátom JUDr. P., Advokátska kancelária, ul. R., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina, Hálkov a č. 3, Žilina , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. k. ČVS:KRP -117/OEK -ZA -2009 zo dňa 12. januára 20 10 , o odvolaní žalo bcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 20 S 1 8
MENU