Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie služobnej prísahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 216

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

53 dokumentov
110 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd nevyhľadáva za účastníka konkrétne dôvody nezákonností rozhodnutia správneho orgánu, ktoré podľa § 249 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmania zákonnosti rozhodnutia súdom, ktorým je súd podľa § 250h Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Riaditeľ Colného úradu v Č. nad T. rozhodnutím zo dňa 21. apríla 1999 podľa § 183 ods. 1 písm. e) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 200/1998 Z. z.“) prepustil zo služobného pomeru M. G., služobne zaradeného na Pobočke colného úradu Č. nad T., ako vedúci smený, pretože porušil služobnú prísahu a služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na
Kľúčové slová: prepustenie colníka zo služobného pomeruporušenie služobnej prísahy
R 60/2002
Právna veta: Dôvody prepustenia colníka zo služobného pomeru podľa ustanovenia § 183 ods. 1 písm. e) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov pre porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti nemusia mať charakter úmyselného konania.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi súdov nie je jednotný názor na právny výklad ustanovenia § 183 ods. 1 písm. e) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 200/1998 Z. z.“), čo je treba rozumieť pod porušením služobnej prísahy a služobnej povinnosti ,zvlášť hrubým spôsobom“. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní - pod č. 4 Sž 40/01 zrušil rozhodnutie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky z 23
Právna veta: Porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti sa colník môže dopustiť nielen úmyselným konaním, ale aj konaním z nedbanlivosti.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím z 24. januára 2002 potvrdil prvostupňové rozhodnutie riaditeľa Colného úradu v Č. T. zo 6. decembra 2000 o prepustení žalobcu zo služobného pomeru podľa § 183 ods. 1 písm. e) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 200/1998 Z. z.“). zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. P
Právna veta: Vnútorné pocity, trauma z následkov, teda citová stránka človeka sa celkom nepochybne aktivuje pri záťažových situáciách, akými sú aj dopravné nehody. Táto stránka však nemôže mať prednosť pred rozumným konaním v zmysle uváženia. Ak je tomu tak u policajta, tak je to v rozpore so statočnosťou čeliť následkom a čestnosťou, zodpovednosťou, teda vlastnosťami, ktoré musia byť nevyhnutnou charakterovou výbavou policajta. Žalobca sa v riešenom prípade čestne a zodpovedne nezachoval, konal v hrubom rozpore so služobnou prísahou. Žalovaný preto opodstatnene posúdil konanie žalobcu ako zvlášť hrubé por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister žalovaného rozhodnutím z 18. apríla 2002 zamietol rozklad žalobcu a súčasne potvrdil personálny rozkaz z 5. februára 2002, ktorým bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) prepustený z policajného zboru na tom skutkovom základe, že dňa 2. februára 2002 asi o 18.00 hod. riadil motorové vozidlo v meste H. a pri výjazde z vedľajšej cesty, Ulice kpt. Nálepku na hlavnú cestu, Podzámsku
Právna veta: Riadenie dopravných motorových prostriedkov je z hľadiska možných následkov na majetku, zdraví a životoch svojou povahou nebezpečnou prevádzkou. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje, ak je vodič pri riadení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ktorý stav pri známych a dokázaných účinkoch znižuje jeho motorickú, rozpoznávaciu, vôľovú schopnosť a možnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky a včas reagovať na stav a situáciu v premávke. Subjektívny, sebavedomý pocit vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu, že jeho schopnosť nie je ovplyvnená v zmysle zníženia, riziko nebezpečenstva robí vysoko aktuá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister žalovaného rozhodnutím z 28. júna 2002 zamietol rozklad žalobcu a súčasne potvrdil personálny rozkaz z 18. apríla 2002, ktorým podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) prepustil žalobcu zo služobného pomeru, a to na tom skutkovom základe, že dňa 17. marca
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
27/1998
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu M. M., bytom v D.T. č. X. zastúpeného JUDr. J.S., advokátkou, so sídlom v V., M. X. proti žalovanému M. so sídlom v B. , P. X. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. : KM-136/PK-2005 zo dňa 3. októbra 2005 o odvolaní žalobcu proti rozsud
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: D. Š., bytom Š. K., B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom v B., B., proti žalovanému: M.V.S.R., P., B., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KM-105/PK-2005 zo dňa 25.7.2005, na odvolanie žalovaného pr
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/138/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: D. Š., bytom B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom v B., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KM-105/PK
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodntuia - zákon o štátnej službe
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcu V. S., právne zastúpeného JUDr. L. L., proti žalovanému CR SR, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 21263/07-1409 zo dňa 14. marca 2007, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešov
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: D. Š., bytom Š. K. , B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom v B. proti žalovanému: M.V., B., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KM-105/PK-2005 zo dňa 25.7.2005, na odvolanie žalovaného proti rozsudku
MENU