Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii plynu na meradle

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 písm. d/ zákona o energetike neoprávneným odberom plynu je odber meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete, prevádzkovateľovi zásobníka skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4615207101 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4615207101.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, zastúpeného Mg r. Miroslavom Hanecom, advokátom, so sídlom Hruštiny 602, 010 01 Žilina, proti žalovanému: HOFLEX, s.r.o.,
Právna veta: Pri neoprávnenom odbere plynu s meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, škoda vzniká samotným odberom plynu. Údaje z takéhoto meradla nie sú objektívnym a spoľahlivým podkladom pre vyčíslenie skutočne vzniknutej škody, preto treba pri jej vyčíslení použiť spôsob ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 8Cb/15/2014-155 z 9. júna 2016 žalobu zamietol. Právne vec posúdil podľa § 54 ods. 1, 2 a 8, § 54 ods. 8, § 59 ods. 1 písm. d/, § 59 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, v znení platnom do 31. augusta 2012 (ďalej len ZoE) a dospel k záveru, že z vykonaného dokazovania nebolo možné dovodiť záver o dôvodnosti podaného návrhu. Za nesporné považoval súd prvej inštancie, že žalovaný
Meritum 9 492,39 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/32/2018 4614204709 29.11.2018 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4614204709.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti odporcovi: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, so sídlom Stummerova 5, 955 21 Topoľčany, IČO: 00 168 904, prá
Meritum 28 401,61 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/49/2019 1214214281 26. septembra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1214214281.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: Juraj Volek A R T I F E X, s miestom podnikania Rezedová 823/8, 821 01 Bratislava, IČO: 22 641 025,
Meritum 11 618,51 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/33/2018 4616204553 19.06.2019 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4616204553.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: R. S., bytom XXX XX Q. U. XXX (predtým podnikajúci pod obchodným menom: R. S. X., IČO: 22811311), zastúpenému: Pa
Meritum 9 400,99 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/32/2018 4615201679 30.05.2019 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4615201679.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: STOREX INTERNATIONAL, s. r. o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 555 045, zastúpenému Advokátska kancelária JUD
Meritum 152 556,59 eura s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/49/2018 4212207781 13. júna 2019 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2019:4212207781.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Cdo/61/2021 8716204398 23. 06. 2022 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:NSSR:2022:8716204398.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobcu SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Brati
MENU