SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1236229
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65568
USSR: 36342
NSČR: 126385
NSSČR: 68366
USČR: 80835
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427478
Krajské súdy (ČR): 46998
Posledná aktualizácia
01.10.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie zásady špeciality


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: porušenie zásady špeciality
  • porusenie nájdené 80830 krát v 21577 dokumentoch
  • zasada nájdené 51593 krát v 18831 dokumentoch
  • specialita nájdené 559 krát v 257 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: I. „Potrebným súhlasom“ na trestné stíhanie treba rozumieť v zmysle § 9 ods. 1 písm. b/ Tr. por. aj rozhodnutie príslušného orgánu cudzieho štátu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu a o vydaní obvineného na trestné stíhanie za konkrétny skutok a trestný čin, ak sa obvinený zdržiaval v cudzine. Za iný trestný čin spáchaný pred vydaním obvinenej osoby, na ktorý sa európsky zatýkací rozkaz nevzťahuje, nesmie byť vydaná osoba stíhaná, odsúdená, ani nemôže byť obmedzená jej osobná sloboda. II. Z ustanovenia § 31 ods. 2 písm. f/ zákona č.154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze je evi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému G. H. pre spolupáchateľstvo zločinu lúpeže podľa § 20, § 188 ods. 1 Tr. zák. prerokov al podľa § 382a Tr. por. na neverejnom zasadnutí konanom 6. septembra 2012 v Bratislave dovolanie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozsudku .
Kľúčové slová: porušenie práv o povinnej obhajobe, právo na obhajobu , ustanovený obhajca

Zbierka NS 2/2016
R 18/2016
Uznesenie
Právna veta: I. V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 os. 1 písm. c/ Tr. por., musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie aj o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu alebo prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonov realizovať právo na obhajobu, trpia procesnou nespôsobilosťou a nepoužiteľnosťou v ďal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... J . V. v písomnom odôvodnení dovolania k zásadnému porušeniu práva o dsúdenej na obhajobu, ako aj k porušeniu zásady špeciality v konaní po vydaní Z. Z. v procesnom postavení obvinenej na územie Slovenskej republiky na základe Európskeho zatýkacieho ... poriadok taxatívne vypočítava dôvody neprípustnosti trestného stíhania. Obvinená vecne ale opäť nie relevantne argumentovala (hoci nie doslovne) porušením zásady špeciality v zmysle § 31 a nasl. Z ákona o európskom zat ýkacom rozkaze č. 154/2010 Z. .
Zbierka NS 9/1997
R 39/1997
Uznesenie
Právna veta: Při posuzování otázky zániku trestnosti činu či trestu promlčením trestního stíhání, resp. výkonu trestu, podle práva České republiky, v rámci rozhodování o vydání do ciziny na základě Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.), popř. na základě reciprocity bez smluvního podkladu, se postupuje modifikovaně s ohledem na účely a smysl extradičního řízení. To znamená, že existenci procesních úkonů i dalších okolností rozhodných pro stavení a přerušení běhu promlčecí lhůty uvedených v ustanoveních § 67 odst. 2, 3 a § 68 odst. 2, 3 tr. zák. je nutno hodnotit z hlediska činnosti a působnosti org ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokazování pak bude ve věci učiněn další zákonu odpovídající postup, včetně případného odstranění výše již vytýkaného porušení zásady speciality podle článku 14 odst. 1 Úmluvy.
Merito o odvolaní obžalovaného a krajského prokurátora
... žiadať zastaviť trest né stíhanie, čo ale nenavrhoval . V tomto konkrétnom prípade však z hľadiska uplatnenej odvolacej námietky t.j. porušenie zásady špeciality takáto situácia (t.j. porušenie spomenutej zásady) neprichádza do úvahy dokonca ani vtedy, kedy neplat ili už vyššie uvedené dôvody .
Merito dovolanie MS SR
... obvinenému sa viedlo trestné stíhanie, hoci bolo neprípustné . Minister spravodlivosti v dovolaní namietal, že v konaní došlo k porušeniu zásady špeciality, na čo bol Okresný súd Senica upozornený zo strany Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia ... . V danom prípade po vydaní právo platného odsudzujúceho rozsudku Okresného súdu Senica z 30. januára 2014 nie je možné porušenie zásady špeciality inak napraviť. Preto navrhl a, aby najvyšší súd podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že .
Merito § 212/1, 3b, 4b Tr.zák.
... tnenie zásady špeciality. Zo strany konajúcich orgánov nebol vyžiadaný ani dodatočný súhlas s trestným stíhaním. Uvedeným konaním preto došlo k porušeniu zásady špeciality, čím bola spôsobená neprípustnosť trestného stíhania osoby obvineného v zmysle § 9 o ds. 1 písm. b) Tr. por. K .
Merito európsky zatýkací rozkaz
... tohto práva pred medzinárodným súdnym orgánom na ochranu základných ľudských práv. V prípade jeho os oby preto došlo k porušeniu zásady špeciality zo strany orgánov činných v trestnom konaní Českej republiky. Má za to, že Okresné štátne zastupiteľstvo Jablonec nad ... B. U. riadne a včas sťažnosť podaním z 28. decembra 2017. Vyžiadaná osoba uviedla, že do šlo k porušeniu zásady špeciality tým, že uznesením z 21. septembra 2017 bolo voči vyžiadanej osobe B. U. začaté trestné stíhanie pre prečin marenia .
Merito podmienečné prepustenie z VTOS
... dopustil sa úmyselnej trestnej činnosti. V konečnom dôsledku nie je možné akceptovať ani námietku odsúdeného, ktorý tvrdí, že dochádza k porušeniu zásady špeciality. Správne už krajský súd poukázal na zmysel zásady špeciality, ktorým je obmedzenie právomoci štátu, do ktorého bola osoba vydaná z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.