Nájdené rozsudky pre výraz: poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
136 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 3 ods. 6 zák.č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo vybratie dane. V zmysle uvedeného ustanovenia je vždy rozhodujúce posúdenie ekonomického charakteru jednotlivých plnení (identifikovaných ako zdaniteľné plnenia), ktoré sú obsahom právneho úkonu a ktoré súvisia s „kauzou“ právneho úkonu (bezprostredným hospodárskym cieľom pre ktorý záväzok vznikol), ktorá je upravená v § 495 Občianskeho zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD v právnej veci žalobcu N. O. spol. s r.o. so sídlom v P., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v D., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, pracovisko Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici, Nová č. 13
Merito veci Obnova konania
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Novými skutočnosťami alebo dôkazmi sa rozumejú také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastní k v pôvodnom konaní nemohol uplatniť vôbec, pretože ich v tom čase nepoznal, alebo ich bez vlastnej viny nemohol uplatniť, avšak je podstatné, že novými skutočnosťami sú len také skutočnosti, ktoré nastali do vydania pôvodného rozhodnutia správneho orgánu, pretože len na tieto okolnosti by mohol správny orgán prihliadať.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. x zo dňa 13.01.2014, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. x zo dňa 22. 10. 2014, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcu na obnovu konania, ukončeného právoplatným rozhodnutím Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. x zo dňa 03.08.2011. Z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že súd nemôže argumentáciu účastníka iba odmietnuť ako nesprávnu, ale jeho povinnosťou je tiež uviesť v čom jej nesprávnosť spočíva. Argumenty súdu musia byť jasné, zrozumiteľné a dostatočne konkrétne. Konštatovanie súdu, že argumenty účastníka sú nesprávne alebo irelevantné, bez toho, aby súd uviedol, prečo ich považuje za nesprávne alebo irelevantné, možno považovať za arbitrárne. Za stavu, že súd prvého stupňa sa s argumentmi žalovaného dostatočne nezaoberal, odvolaciemu súdu nezostávalo nič iné ako skonštatovať, že odôvodnenie napadnutého rozsudku nezodpovedá požia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 6Sžf /150/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu : VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. , IČO: 35 757 442, so sídlom J. Jonáša, Bratislava, právne zastúpen ý : JUDr. Peter Bak, advokát spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o., so síd lom Gorkého 3, Bratislava , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákon nosti rozhodnutia žalov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/97/2016 Identifikačné číslo spisu: 8015200796 Dátum vydania rozhodnutia: 26.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8015200796.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JPRL, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 2465, Vranov nad Topľo
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/43/2012 Identifikačné číslo spisu: 8010200590 Dátum vydania rozhodnutia: 12.03.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:8010200590.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Z
Merito veci daňové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/54/2019 Identifikačné číslo spisu: 8017200728 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8017200728.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Marián Trenčan a členov senátu: JUDr. Igor Bel
Merito veci finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/40/2016 Identifikačné číslo spisu: 8014201391 Dátum vydania rozhodnutia: 23.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8014201391.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Katar
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžf/76/2016 Identifikačné číslo spisu: 7014200876 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7014200876.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a
Merito veci daňové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/52/2020 Identifikačné číslo spisu: 8017200731 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8017200731.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Marián Trenčan a členov senátu: JUDr.
Merito veci finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/1/2016 Identifikačné číslo spisu: 5015201139 Dátum vydania rozhodnutia: 19.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5015201139.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUD
MENU