Nájdené rozsudky pre výraz: postúpenie pohľadávky veriteľom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
90 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž platí, že oznámenie postúpenia cedentom (doterajším veriteľom) zbavuje dlžníka práva požadovať predloženie zmluvy o postúpení. Dlžník tak podľa citovaného ustanovenia nemá právo ani zisťovať, či vôbec nejaká zmluva bola uzatvorená, a fortiori tak nemôže namietať ani nedostatky jej platnosti (zhodne už R 119/2003); jeho závery boli síce neskôr čiastočne relativizované v R 46/2009, pokiaľ ide o postúpenie pohľadávky v rozpore s § 525 Občianskeho zákonníka, ale o taký prípad v prerokúvanej veci nejde. Vo vzťahu k dlžníkovi je tak v týchto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obo/14/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017201626 Dátum vydania rozhodnutia: 29.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1017201626.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek Mgr. Soni
Právna veta: Uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok zmenu v osobe veriteľa, pôvodný veriteľ (postupca) stráca postúpenú pohľadávku s príslušenstvom a všetkými právami s ňou spojenými a nie je už ďalej oprávnený pohľadávku vymáhať a prijímať od dlžníka plnenie. Postúpením pohľadávky sa veriteľom stane postupník. Ak veriteľ postúpil pohľadávku po začatí súdneho konania proti dlžníkovi, stráca aktívnu vecnú legitimáciu v spore. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie znamená, že ten, kto tvrdí svoje hmotnoprávne oprávnenie, v skutočnosti toto oprávnenie nemá.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanej JUDr. B. R. , bývajúcej v S., zas túpenej JUDr. A. B. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 2 046,73 € (61 660 Sk) s príslušenstvom a 3 684,86 € (110 010 SK) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006 a sp. zn. 5 C 122/2006 , na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajskéh o súdu v Trna
Meritum o zaplatenie 916,49 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. V. B. , bývajúceho v D. , zastúpeného advokátskou kanceláriou K. – advokáti, s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporcom 1/ Ing. T. N. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. P. N. , bývajúcemu v K. , a 2/ A. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 916,49 € s prí slušenstvom , vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 5 C 46/2006, o dovolaní nav
Meritum o zaplatenie 916,49 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 546/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. V. B., bývajúceho v D., zastúpeného advokátskou kanceláriou K. – advokáti, s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., proti odporcom 1/ Ing. T. N., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. P. N., bývajúcemu v K., a 2/ A., a.s., so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 916,49
Meritum neúčinnosť darovacej zmluvy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/165/2016 Identifikačné číslo spisu: 1210211219 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1210211219.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ARCADIA PRAHA s. r. o., so sídlom v Prahe, Na Mlejnku
MENU