Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097148
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
  • posudenie nájdené 112969 krát v 30250 dokumentoch
  • miera nájdené 30031 krát v 10981 dokumentoch
  • pokles nájdené 16393 krát v 1826 dokumentoch
  • schopnost nájdené 25779 krát v 4590 dokumentoch
  • vykonavat nájdené 56405 krát v 17461 dokumentoch
  • zarobkovy nájdené 17136 krát v 2621 dokumentoch
  • cinnost nájdené 106082 krát v 24604 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 73 dokumentov


Právna veta: "Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení podmienený (okrem iného) invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok je teda rozhodujúcou otázka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 pritom nemôže pozostávať len z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci navrhovateľky L. F. , bytom M. , D. , pošta Č. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústred iu, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 3. októbra 2011, č . k. .
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov treba posudzovať podlá všetkých hľadísk, ktoré sú v ňom uvedené. Zistenia a závery, týkajúce sa porovnania telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti posudzovanej osoby so schopnosťami zdravej fyzickej osoby musia byť v posudku uvedené.

Úryvok z textu:
... posúdenie nároku na invalidný dôchodok je teda rozhodujúcou otáz­ ka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 zákona o sociálnom poistení pritom nemôže pozostávať len z podrade- nia zdravotného postihnutia, ktoré je podľa posudkového .
Právna veta: Najvyšší súd dospel k záveru, že u navrhovateľa nie sú splnené zákonné podmienky pre viac ako 50 % - nú mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Pokiaľ navrhovateľ namietal, že odporkyňa sa nezaoberala závermi, ku ktorým dospeli praktickí lekári, najvyšší súd uvádza, že posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia (§ 153 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z.). Ani okolnosť, že navrhovateľ sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 5 zákona č. 461/2003 Z. z.). Ani okolnosť, že navrhovateľ sa necíti schopný vykonávať pracovnú činnosť, nie je pre posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť právne významná a preto ju najvyšší súd nemohol zohľadniť. Závery plynúce tak z navrhovateľom predložených lekárskych nálezov ako aj z .
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona o sociálnom poistení). Podľa § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len \"p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odborného lekára, nebrali do úvahy závery v lekárskej správe, čo následne skreslilo celkový zdravotný stav, na ktorý sa prihliada pri posúdení miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Žiadal, aby odvolací sú zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zruší rozhodnutie odporkyne a vec jej vráti na ďalšie .
Merito o invalidný dôchodok
... dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje jednak podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom .
Merito invalidný dôchodok
... navrhovateľka sa necíti schopná vykonáv ať svoje doterajšie zamestnanie , ani jej subjektívne pocity o dlhodobých zdravotných problémoch, nie sú pre posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť právne významné , a preto ich odvolací súd nemohol zohľadniť. Z posudkov vyplýva, že vzhľadom na zistený zdravotný s tav pre .
Merito o invalidný dôchodok
... je teda rozhodujúcou otázka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravo tného stavu na schopno sť výkonu zárobkovej 7So /171/2009 4 činnosti ..Posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 zákona pritom nemôže pozostávať len z podradenia zdravotného postihnutia, ktoré je podľa posudkového lekára rozhodujúcou príčinou dlhodobo .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... vyjadrení k odvolaniu odporkyne žiadala, aby odvolací súd odporkyni uložil vyslať ju na Kliniku pracovného lekárstva v Bratislave za účelom posúdenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Uviedla, že jej choroba je nevyliečiteľná a vekom sa zhoršuje. Namietala neuvedenie miery poklesu pracovnej schopnosti v posudkoch posudkových lekárov .
Merito § 70, § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. - invalidita
... ods. 2 zákona) . Okolnosť, že zdravotné postihnutie môže prípadne obmedziť schopnosť navrhovateľky na výkon niektorého zamestnan ia, nie je pre posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť právne významná a preto ju odvolací súd nemohol zohľadniť. Taktiež finančná tieseň nie je podľa zákona dôvodom pre vznik nároku .
Merito invalidný dôchodok
... že z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu sa domáha vyššieho invalidného dôchodku podľa zák.č. 461/2003 Z.z., t.j. posúdenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 70 a 71 zák.č. 461/2003 Z.z. a priznania viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.