Nájdené rozsudky pre výraz: povaha a závažnosť trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
25 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V písomných dôvodoch odvolania pritom predovšetkým zdôrazňuje, že hoci sa stotožňuje s tým, že súd prvého stupňa v danom prípade nezistil žiadnu priťažujúcu okolnosť u J. Š., nesúhlasí s tým, že páchateľovi, ktorý sa v minulosti v troch prípadoch dostal do rozporu so zákonom, čo dokumentujú 3 záznamy v odpise z registra trestov (v roku 1989 bol potrestaný Obvodným súdom Bratislava I, v roku 1993 Okresným súdom Bratislava II a napokon v roku 2002 Okresná prokuratúra Bratislava I rozhodla o podmienečnom zastavení trestného stíhania), priznal poľahčujúcu okolnosť spočívajúcu v tom, že pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 To 6/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného J. Š., pre pomoc k tres tnému činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 10 ods. 1 písm. c/ k § 160a ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2 006 (zákon č. 140/1961 Zb.) na verejnom zasadnutí konanom 4. augusta 201 1
Právna veta: Podľa § 79 ods. 1 Tr. por. ak pominie dôvod väzby dôvod na jej ďalšie trvanie alebo uplynie lehota uvedená v § 76 ods. 6 alebo 7 alebo § 78, musí byť obvinený ihneď prepustený na slobodu. V prípravnom konaní o tom rozhodne prokurátor. Podľa § 79 ods. 2 Tr. por. policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú, alebo či sa zmenili. Sudca pre prípravné konanie tak koná iba pri rozhodovaní o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby alebo o zmene dôvodov väzby a pri rozhodovaní o žiadosti obvineného o p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. M artina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného L. B. a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej v raždy podľa § 144 ods. 1, ods. 3 písm. b / Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a / Tr . zák. v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. a iné o sťažnostiach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Gene
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Mesto n/V 2T/153/2015 3515010438 29. 01. 2016 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:OSNM:2016:3515010438.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, samosudcom JUDr. Rastislavom Dlugošom, PhD., v trestnej veci vedenej proti obvinenému F. A., trestne stíhanému pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestné
Meritum odvolanie prokurátora ÚŠP GP SR
Najvyšší súd 6 To 6/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného J. Š., pre pomoc k trestnému činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 10 ods. 1 písm. c/ k § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (zákon č. 140/1961 Zb.) na verejnom zasadnutí konanom 4. augusta 2011 v Bratislave, o odvolaní proku
Meritum azyl - o nepredĺžení doplnkovej ochrany
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžak/7/2018 7018200011 14.08.2018 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2018:7018200011.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Zuzany Ďurišovej, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): R. E. R., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť Sýrska arabská republ
Meritum § 144/1, 2c,e Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/8/2020 9520100026 2. decembra 2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9520100026.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci obžalovaného W. W. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c),
Meritum § 333/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1To/5/2021 9521100156 15.12.2021 JUDr. Patrik Príbelský sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9521100156.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Dany Wänkeovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 15.decembra 2021 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému M. S. pre prečin podp
Meritum § 250/1, 4a, 5 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1To/2/2020 9519100278 24. marca 2021 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2021:9519100278.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Martina Piovartsyho, v trestnej veci obžalovaného A. D. a spol. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1 ods. 5 Trestného zákona č. 140/196
Meritum § 336/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/14/2020 9520100032 10.06.2021 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9520100032.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obžalovaného D. B. a spol., pre prečin nepriamej korupcie spolupáchateľstvom podľa § 20, § 336 ods. 1 Trestného zákona a in
MENU