Nájdené rozsudky pre výraz: povaha a závažnosť trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
31 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V písomných dôvodoch odvolania pritom predovšetkým zdôrazňuje, že hoci sa stotožňuje s tým, že súd prvého stupňa v danom prípade nezistil žiadnu priťažujúcu okolnosť u J. Š., nesúhlasí s tým, že páchateľovi, ktorý sa v minulosti v troch prípadoch dostal do rozporu so zákonom, čo dokumentujú 3 záznamy v odpise z registra trestov (v roku 1989 bol potrestaný Obvodným súdom Bratislava I, v roku 1993 Okresným súdom Bratislava II a napokon v roku 2002 Okresná prokuratúra Bratislava I rozhodla o podmienečnom zastavení trestného stíhania), priznal poľahčujúcu okolnosť spočívajúcu v tom, že pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 To 6/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného J. Š., pre pomoc k tres tnému činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 10 ods. 1 písm. c/ k § 160a ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2 006 (zákon č. 140/1961 Zb.) na verejnom zasadnutí konanom 4. augusta 201 1
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 79 ods. 1 Tr. por. ak pominie dôvod väzby dôvod na jej ďalšie trvanie alebo uplynie lehota uvedená v § 76 ods. 6 alebo 7 alebo § 78, musí byť obvinený ihneď prepustený na slobodu. V prípravnom konaní o tom rozhodne prokurátor. Podľa § 79 ods. 2 Tr. por. policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú, alebo či sa zmenili. Sudca pre prípravné konanie tak koná iba pri rozhodovaní o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby alebo o zmene dôvodov väzby a pri rozhodovaní o žiadosti obvineného o p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. M artina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného L. B. a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej v raždy podľa § 144 ods. 1, ods. 3 písm. b / Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a / Tr . zák. v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. a iné o sťažnostiach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Gene
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Mesto n/V 2T/153/2015 3515010438 29. 01. 2016 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:OSNM:2016:3515010438.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, samosudcom JUDr. Rastislavom Dlugošom, PhD., v trestnej veci vedenej proti obvinenému F. A., trestne stíhanému pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestné
Merito veci odvolanie prokurátora ÚŠP GP SR
Najvyšší súd 6 To 6/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného J. Š., pre pomoc k trestnému činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 10 ods. 1 písm. c/ k § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného
Merito veci azyl - o nepredĺžení doplnkovej ochrany
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžak/7/2018 Identifikačné číslo spisu: 7018200011 Dátum vydania rozhodnutia: 14.08.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7018200011.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Ga
Merito veci § 144/1, 2c,e Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/8/2020 9520100026 2. decembra 2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9520100026.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci obžalovaného W. W. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c),
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K peňažnému trestu je ako špecifikum možné uviesť, že nepostihuje len osobu páchateľa, ale tiež prípadne i jeho najbližšie sociálne okolie. Majetková povaha z neho robí vhodný prostriedok k dosiahnutiu účelu trestu najmä v prípadoch majetkových trestných činov motivovanými či už snahou o dosiahnutie neoprávneného majetkového prospechu, alebo z dôvodu negatívneho vzťahu k ochrane cudzieho majetku. Napriek tomu, že postihuje majetok páchateľa, nie je určený len na postih majetkových trestných činov. Možno ho efektívne uložiť i pri trestných činoch hospodárskych, všeobecne nebezpečných či trestný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1To/5/2021 9521100156 15.12.2021 JUDr. Patrik Príbelský sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9521100156.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Dany Wänkeovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 15.decembra 2021 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému M. S. pre prečin podp
Merito veci § 250/1, 4a, 5 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1To/2/2020 Identifikačné číslo spisu: 9519100278 Dátum vydania rozhodnutia: 24.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:9519100278.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelskéh
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. súd môže uložiť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti, ak je potrebné oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom, najmä vzhľadom na okolnosti alebo závažnosť trestného činu, alebo ak to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti alebo zdravia ľudí, zvierat alebo majetku. Odsudzujúci rozsudok sa zverejňuje v Obchodnom vestníku; súd môže súčasne určiť jednu alebo viaceré prevádzky alebo organizačné zložky právnickej osoby, v ktorých má byť rozsudok zverejnený. Súd súčasne určí rozsah a spôsob zverejnenia odsudzujúceho rozsudku a lehotu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/14/2020 9520100032 10.06.2021 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9520100032.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obžalovaného D. B. a spol., pre prečin nepriamej korupcie spolupáchateľstvom podľa § 20, § 336 ods. 1 Trestného zákona a in
MENU