Nájdené rozsudky pre výraz: povinná obhajoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1452

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

301 dokumentov
941 dokumentov
5 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Navyše podľa § 66 ods. 3 Trestného poriadku ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý na adrese, ktorú na tieto účely uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje, a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v určitý deň a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, kde a kedy si môže zásielku vyzdvihnúť. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/63/2021 Identifikačné číslo spisu: 8316010198 Dátum vydania rozhodnutia: 18.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martina Zeleňaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8316010198.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JUDr. Pavl
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 117 ods. 1 Trestného poriadku na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestných činov extrémizmu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti možno použiť agenta. Jeho použitie je prípustné len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný taký trestný čin. Podľa § 117 ods. 2 Trestného poriadku konanie agenta musí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/35/2021 Identifikačné číslo spisu: 7716010032 Dátum vydania rozhodnutia: 17.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7716010032.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Pa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 psím. c) Trestného zákona sa dopustí ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli. V tejto súvislosti sa žiada ešte uviesť, že z vyššie citovaného ustanovenia (§360a Trestného zákona) je zrejmé, že zákonodarca pojem dlhodobosti bližšie nedefinuje, pričo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/49/2021 Identifikačné číslo spisu: 5118011233 Dátum vydania rozhodnutia: 17.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martina Zeleňaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5118011233.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JUD
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak obvinený právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu nevyužije (a súčasne nejde o niektorý z prípadov povinnej obhajoby) napriek zákonnému poučeniu zo strany orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, nemožno hovoriť o porušení práva na obhajobu a už vôbec nie o porušení dotknutého práva zásadným spôsobom tak, ako predpokladá dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Napokon, použijúc gramatický výklad (resp. poukaz na explicitné znenie) ustanovenia § 34 ods. 1 Trestného poriadku, možno dospieť k záveru, že právo na obhajobu primárne ,,počíta" s právom na ,,osobnú ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/25/2022 Identifikačné číslo spisu: 4621010053 Dátum vydania rozhodnutia: 11.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4621010053.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbel
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K odvolacím súdom načrtnutej právnej kvalifikácii skutku ako prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1 Trestného zákona dovolací súd dodáva, že rozdiel medzi trestnými činmi podplácania podľa § 332 Trestného zákona a § 333 Trestného zákona spočíva v postavení podplácanej osoby, resp. v charaktere úloh, ktoré podplácaná osoba vykonáva a ktoré majú byť oproti riadnemu výkonu ovplyvnené. To znamená, že ak by páchateľ nepodplácal iného za účelom porušenia svojej povinnosti vyplývajúcej napr. z pracovnej zmluvy, ale v súvislosti s úlohami spojenými s obstarávaním veci všeobecného záujmu, išlo by o t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2TdoV/1/2021 Identifikačné číslo spisu: 9519100140 Dátum vydania rozhodnutia: 10.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9519100140.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Kostolanskej a sudcov JUDr. Petra
Merito veci § 172/1c,d, 2c,e Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/62/2021 Identifikačné číslo spisu: 2719010127 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2719010127.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Kostolanskej a sudcov JUDr. Jany Zemkovej,
Merito veci § 155/1 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/37/2021 Identifikačné číslo spisu: 0020010112 Dátum vydania rozhodnutia: 26.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:0020010112.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Pal
Merito veci § 234/1, 2b Tr.zák. úč. do 1.1.2006 a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/21/2021 Identifikačné číslo spisu: 8205010117 Dátum vydania rozhodnutia: 20.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8205010117.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbels
Merito veci § 212/1, 3a, 4b Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/22/2021 Identifikačné číslo spisu: 5119010308 Dátum vydania rozhodnutia: 20.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5119010308.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika
Merito veci § 212/1, 3b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/33/2021 Identifikačné číslo spisu: 2117011187 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2117011187.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Pal
MENU