Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť organizácií viesť záznamy a podávať hlásenia na účely sociálneho zabezpečenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak organizácia vstúpi do záväzkového vzťahu, ktorý existoval už v čase zániku jej právneho predchodcu a ktorý vznikol právoplatným rozhodnutím o povinnosti vrátiť preplatok na dávke dôchodkového zabezpečenia, nie je rozhodujúce, či takýto záväzok bol v čase prechodu práv a povinností známy alebo neznámy, evidovaný alebo neevidovaný, zistený alebo nezistený.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. júna 1993 odporkyňa podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) uložila organizácii SEMEX, š. p., Šľachtiteľská stanica vo V. povinnosť nahradiť jej do 30 dní sumu 46 632,- Sk, ktorá bola za obdobie od 16. októbra 1988 do 19. februára 1993 (ďalej len „rozhodné obdobie“) neprávom vyplatená na vdovskom dôchodku jej zamestnankyni A. K., bývajúcej vo V. Rozhodnutie odôvodnila včasným nenahlásení
Právna veta: Ohlasovacia povinnosť organizácie podľa § 108 a § 109 zákona č. 100/1988 Zb. nebola splnená riadne, ak hlásenie o rozhodných skutočnostiach bolo zaslané orgánu sociálneho zabezpečenia, ktorý nie je vecne príslušný rozhodovať o dávke a ak neobsahovalo všetky údaje, vyžadované právnymi predpismi.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 5. septembra 2001 zrušil rozhodnutie odporkyne z 15. decembra 2000, ktorým bola navrhovateľovi uložená povinnosť vrátiť sumu 10 165,- Sk ako preplatok na vdovskom dôchodku Jozefíny N. za čas od 14. decembra 1997 do 13. augusta 1998. Vyslovil právny názor, podľa ktorého navrhovateľ nezodpovedá za preplatok na dôchodku za čas od splátky za júl 1998, lebo hlásenie o zárobkoch vdovy doručil navrhovateľ odporkyni 2. júla 1998, preto od nasledujúcej splátky už odporkyňa mo
MENU