Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť poskytnúť súčinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
70 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou správnych orgánov oboch stupňov bolo v predmetnom konaní postupovať v súčinnosti s účastníkom tohto konania – žalobcom. Inštitút súčinnosti je ustanovený na viacerých miestach správneho poriadku (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56), ako aj v ustanoveniach zákona o priestupkoch (§ 56 ods. 2, § 60 ods. 1) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinnosti. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Sl ovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právn ej veci žalobc u: Bc. D. , bytom V. , proti žalovanému: Slovenská stavebná inšpekcia, R iaditeľstvo inšpekcie , Lamačská cesta č. 8, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. A. , Advokátska kancelária H. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: 1. Čím intenzívnejšie zákon, resp. určité ustanovenie zákona zasahuje do oblasti základných práv alebo slobôd, tým väčšie nároky treba klásť na precíznosť jeho úpravy, resp. na úpravu jeho jednotlivých ustanovení. 2. Koncepcia zákona o preukazovaní pôvodu majetku je založená na kľúčovom pojme „majetok nadobudnutý z nelegálnych príjmov“. Tento pojem je podľa názoru ústavného súdu sám osebe vnútorne nekonzistentný, resp. rozporný. Vychádza totiž z taxatívneho vymenovania majetku, ktorý sa môže stať predmetom odňatia (§ 1 napadnutého zákona) na základe súdneho rozhodnutia, ktorým sa vysloví, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 3. septembra 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v konaní o súlade § 1, § 2, § 3 ods. 2 a 3, §
Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že preukázanie dodávky služby len faktúrou, krycím listom čerpania a súpisom vykonaných prác nie je postačujúce, a to ani za stavu, keď daňový subjekt preukáže, že disponuje výsledkom poskytnutej služby (nakoľko v danom prípade nebolo preukázané, že sťažovateľ disponuje výsledkom predmetnej služby od deklarovaného dodávateľa). Z hľadiska uplatnenia nároku na odpočítanie dane je faktúra, resp. iná listina relevantným dokladom (formálna podmienka), len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú skutočne reálne plnenie (materiálna podmienka). Technicky je možné vyh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/15/2017 4016200144 31. 01. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:4016200144.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci sťažovateľa: PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky,
Meritum o určenie pravosti pohľ. 3 690 385,45 Eur
Najvyšší súd 1 Obo 169/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J.M., Š., K., správca konkurznej podstaty úpadcu F., s. r. o., L., K., IČO: X. proti žalovanej: JUDr. I.S., H., K., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu K., spol. s r. o., K., N., K., IČO: X., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 3 609 385,45 eur /108 736 346,05 Sk/, na odvolanie Ing. V.K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.10.2010 o zamietnu
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Cdo/365/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 1320208180 Dátum vydania rozhodnutia: 22.02.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1320208180.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Y. I., nar. XX.X.XXXX, K. XXXX/XB,
Meritum o zaplatenie ceny vyrovnacieho podielu
Najvyšší súd 1 Obo 64/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. D.J.D. , D. , B. , správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. I.M. , L. , IČO: X. proti žalovanému: H. , s. r. o., B. , B. , o zaplatenie ceny vyrovnacieho podielu , na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. 04.2009 , č. k. 8 Cb si 1/2006 -199 , takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súd
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/79/2015 1014200664 30. 11. 2017 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2017:1014200664.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci žalobcu: Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16
Meritum uložení pokuty 1 000 eur znalecká činnosť
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Asan/8/2018 1015201451 25.02.2020 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1015201451.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): Centrum duševného zdravia, s.r.o., IČO: 36 339 491, so sídlom K Zorn
Meritum staznosti obvinenych
Najvyšší súd 4 Tost 10/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a členov senátu JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí dňa 10. mája 2011 po prejednaní sťažností obvinených Ing. R. T. a Ing. L. G. podaných prostredníctvom obhajcov v trestnej veci obvinených A. H. a spol., pre pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. b/, ods. 5 Tr. zák. účinného
MENU