Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť prihliadnuť na vady konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Závislým výrokom v zmysle ustanovenia § 242 ods. 2 písm. b) O. s. p. môže byť nielen dovolaním nedotknutý výrok, tvoriaci súčasť napadnutého rozhodnutia, ale aj výrok, ktorý je obsahom iného, samostatného rozhodnutia v danej veci.

Úryvok z textu:
Okresný súd Šaľa 20. apríla 2001 písomne poveril súdneho exekútora JUDr. V. K. vykonaním exekúcie na vymoženie sumy 129 271 554,- Sk v prospech oprávneného Colného úradu S. proti povinnému V., spol. s r. o., na základe exekučného titulu - rozhodnutia Colného úradu S. zo 4. augusta 2000 č. 425/2000-6511, v spojení s rozhodnutím Colného riaditeľstva Slovenskej republiky zo 4. januára 2001 č. 38911/2000, ktorým bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť na účet oprávneného vymáhanú sumu. Po doruč
Právna veta: Viazanosť súdu vyhláseným výrokom rozsudku znamená, že súd už nemôže rozhodnúť inak, než rozhodol, a že v písomnom vyhotovení rozsudku, sa nesmie v žiadnom smere odchýliť od výroku, ktorý ústne predniesol pri vyhlásení rozsudku a ktorý uviedol v zápisnici o hlasovaní. Ak by v písomnom vyhotovení, došlo k rozporu spočívajúcemu v nejakej chybe v písaní, počítaní alebo k inej zrejmej nesprávnosti, možno dosiahnuť nápravu opravou rozsudku podľa § 164 O.s.p.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/32/2017 1511206292 30. apríla 2019 JUDr. Beáta Miničová ECLI:SK:NSSR:2019:1511206292.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, proti žalovanému: EMEL BRATISLAVA, s.r.o., so sídlom Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 390 633, zastúpe
Meritum o vymoženie 958,18 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 MCdo/14/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: B., s.r.o., so sídlom A., 821 01 Bratislava, IČO: X., zastúpená A., s.r.o., so sídlom P., 811 03 Bratislava, IČO: X., proti povinnému: Ľ., nar. X., bytom X., 020 01 Púchov, o vymoženie 958,18 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 8Er/315/2011, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresn
Meritum o určenie vlastníckeho práva a iné
Najvyšší súd 3 Cdo 179/ 2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a členiek senátu JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. V. K. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. Z. K. , advokátkou so sídlom v S., proti žalovanému 1/ Ing. J. K. , bývajúcemu v S., 2/ D. K. , bývajúcemu v S., o určenie vlastníckeho práva a iné , vede
MENU