Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať výpoveď

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už vo viacerých svojich rozhodnutiach (1 Cdo 72/2006, 1 M Cdo 2/2008, 5 Cdo 255/2008, 5 Cdo 140/2010), od záverov ktorých nie je dôvod sa odkloniť ani v prejednávanej veci, poukázal na to, že ustanovenie § 74 Zákonníka práce určovalo povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom (ako zástupcom zamestnancov) výpoveď, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti takéhoto právneho úkonu zo strany zamestnávateľa a nesplnenie tejto podmienky spôsobovalo v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 Zákonníka práce jeho neplatnosť. Účinky splnenia tejto po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba , v právnej veci žalobkyne I. H. , bývajúcej v B. , proti žalovanému S. so sídlom v B. , o neplatnosť výpovede , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 83/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 3. novembra 2011 sp. zn. 3 Co 257/2009, takto r o z h o
Meritum určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/95/2019 1315213706 27. augusta 2020 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1315213706.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P., zastúpeného ADVOKA, s.r.o, so sídlom v Bratislave - Ružinov, Komárnická 36, proti žalovanému G. so sídlom v X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. MIROSLAV HORVÁTH, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Rudnayo
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne PhDr. A. L. , bývajúce j v B. , zastúpen ej JUDr. P ., advokátom v Ba ., proti žalovan ému G., so sídlom v B., IČO : X. , zastúpeného JUDr. A ., advokátkou, v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou , vedenej na Okresnom súde B anská Bystrica pod sp. zn. 20 C 117 /20 10 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25 . mája 20 11 sp
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd 7 Cdo 112/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne PhDr. A. L., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. P., advokátom v Ba., proti žalovanému G., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného JUDr. A., advokátkou, v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 117/2010, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. mája 2011 sp. zn. 17 Co 8/2
Meritum neplatnosť výpovede
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/65/2020 7615204951 25.02.2021 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7615204951.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobcu V.. C. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom N.. R. XXX/XX, XXX XX G. T. D., zastúpeného JUDr. Gabrielou J
MENU