Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať výpoveď so zástupcami zamestnancov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať výpoveď so zástupcami zamestnancov v zmysle § 74 Zákonníka práce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce. Tento názor bol zhmotnený aj v podobe judikátu uverejnenom v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR v roku 2007 pod č. 47, na ktoré rozhodnutie nadviazala i neskoršia rozhodovacia prax dovolacieho súdu v nezmenenej podobe (4 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/243/2019 Identifikačné číslo spisu: 4114225465 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2022 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4114225465.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G.. U. O., trvale bytom v W., X. XX, zastúpenej splnomocnenkyňou HAVRILLA &
Merito veci o určenie neplatnosti výpovede
Najvyšší súd 5 Cdo 234/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. E. M., zastúpeného JUDr. J. F., advokátkou v B., proti odporcovi M., zastúpenému JUDr. P. Š., advokátom v B., o určenie neplatnosti výpovede, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 23 C 289/2006, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajsk
Merito veci určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/38/2022 Identifikačné číslo spisu: 6720201551 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6720201551.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu, a sudcov JUDr. Petra Brňáka
Merito veci určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/95/2019 Identifikačné číslo spisu: 1315213706 Dátum vydania rozhodnutia: 27.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1315213706.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P., zastúpeného ADVOKA, s.r.o, so sídlom v Bratislave - Ružinov,
Merito veci o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne PhDr. A. L. , bývajúce j v B. , zastúpen ej JUDr. P ., advokátom v Ba ., proti žalovan ému G., so sídlom v B., IČO : X. , zastúpeného JUDr. A ., advokátkou, v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou , vedenej na Okresnom súde B anská Bystrica pod sp. zn. 20 C 117 /20 10 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25 . mája 20 11 sp
Merito veci o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd 7 Cdo 112/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne PhDr. A. L., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. P., advokátom v Ba., proti žalovanému G., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného JUDr. A., advokátkou, v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
MENU