Nájdené rozsudky pre výraz: povolenie vydania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
5 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci stavebné povolenie, vydanie nehnuteľností, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prdpisov; § 58 ods. 2 a § 60 ods. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; § 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
Najvyšší súd 2Sžp/24/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobkyne: Ing. O. M., D., zastúpenej: JUDr. Vladimíra Danková, a
Merito veci žiadosť o prepustenie z vydávacej väzby - extradičné konanie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tost/14/2018 Identifikačné číslo spisu: 2011898892 Dátum vydania rozhodnutia: 30. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2011898892.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Patrika Príbels
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžp/20/2012 Identifikačné číslo spisu: 1010200116 Dátum vydania rozhodnutia: 27.03.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1010200116.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra Bratislava II, Kvetná 13, Bratislava,
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby - ezr
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka vo veci vydania M. L. do cudziny na neverejnom zasadnutí 22. januára 2008 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby – M. L. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2007, sp. zn. 1 Ntc 2/2007 takto r o z h o d o l: Podľa § 509 ods. 5 Trestného poriadku (ďalej
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby - ezr
Najvyšší súd 2 Tost 31/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka vo veci vydania M. L. do cudziny na neverejnom zasadnutí 22. januára 2008 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby – M. L. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 200
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší súd 6 Tost 37/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Štefana Michálika na neverejnom zasadnutí konanom 10. júla 2014 v Bratislave, v trestnej veci J. A. A. , o sťažnosti J. A. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 3Ntc 1/2011,
Merito veci sťažnosť prokurátorky KP Trnava
Najvyšší súd 4 Tost 9/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 4. septembra 2008 v Bratislave vo veci žiadosti o vydanie osoby Č. A. Š. do cudziny, o sťažnosti prokurátorky Krajskej prokuratúry Trnava proti
MENU