Nájdené rozsudky pre výraz: práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má oprávnený občan alebo iný príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia na splnenie ohlasovacej povinnosti predpísanú písomnú formu. Jej nedodržanie môže mať za následok vznik zodpovednosti za preplatok na dávke.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 4. mája 1998 odporkyňa uložila navrhovateľke, ktorá bola opat- rovníčkou A. V., narodenej 10. februára 1980, povinnosť nahradiť preplatok na sirotskom dôchodku zverenkyne za čas od 8. marca 1997 do 7. februára 1998 v sume 28 372 Sk. O predpísaní preplatku na náhradu rozhodla odporkyňa podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) z dôvodu zodpovednosti navrhovateľky za neprávom poskytnutú dávku, l
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila nemožno vyvodzovať zo samotnej skutočnosti, že orgán dôchodkového zabezpečenia nevyužil údaje, ktoré mu dôchodca nahlásil keď splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a oznámil orgánu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti, významné pre vznik, zmenu alebo zánik nároku na dávku alebo jej výplatu. Takáto skutočnosť nezakladá sama osebe dôvod na vrátenie dávky podľa § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., lebo z nej nevyplýva, že dôchodca vedel, alebo mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 1. júla 1999 odporkyňa odňala od 22. septembra 1999 sirotský dôchodok navrhovateľkinmu synovi Danielovi preto, že 31. augusta 1999 prestal spĺňať podmienky pre jeho poberanie. Toto rozhodnutie odporkyňa zrušila svojím rozhodnutím z 22. septembra 1999 s odôvodnením, že menovaný podmienky pre ďalšie vyplácanie tejto dávky spĺňa. Odporkyňa rozhodnutím zo 17. februára 2000 uložila navrhovateľke podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (
Právna veta: Zamestnávateľ (organizácia) i príjemca dávky zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy podľa § 110 zákona č. 100/1988 Zb. spoločne vtedy, ak každý z nich porušil povinnosti, uložené mu v zákona a preto obaja zavinili, že dávka sa poskytla neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila. Účastníkmi správneho konania sú v tomto prípade príjemca dávky aj zamestnávateľ, lebo zodpovednosť za poskytnutie dávky neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila ich podľa §110 zákona zaťažuje spoločne. O povinnosti zaplatiť sumu, ktorá predstavuje preplatok na dávke, treba rozhodnúť jedným rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom zo 4. decembra 2001 zrušil rozhodnutie odporkyne zo 7. júna 2001, ktorým navrhovateľke uložila povinnosť vrátiť jej do 30 dní sumu 25 510,- Sk, v období od 2. februára 2001 do 29. júna 2001 neprávom vyplatenú na starobnom dôchodku navrhovateľkinej zamestnankyni V. U. Súd sa stotožnil s názorom odporkyne, že preplatok v danej veci zapríčinili poberateľka starobného dôchodku neoznámením rozhodných skutočností a aj navrhovateľka oneskoreným hlásením vstupu svojej zame
MENU