Nájdené rozsudky pre výraz: práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
16 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonné podmienky upravujúce zápis zmien a zánik skutočností do registra spoločenstiev, vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „register“) upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“). Iba v intenciách tohto zákonného ustanovenia bol kompetentný žalovaný návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností posúdiť a vyhodnotiť či sú (nie sú) splnené zákonné podmienky na zápis zmien do registra. Preto žalovaný nemal kompetenciu „preskúmať“ platnosť písomného hlasovania, čo je výlučne v kompetencii civilné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015201169 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015201169.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: Y. Y., bytom S. XX, L. L., právne zastúpeného JUDr. Petrom Petríko
Právna veta: Keďže predmetom konania je návrh prehlasovaného vlastníka nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlasovania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby (§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení platnom v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu) v takomto prípade pasívna vecná legitimácia v spore svedčí všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome, v ktorých Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže iba zastupovať, resp. konať v ich mene a na ich účet. Možno preto uzavrieť, že žalovanému spoločenstvu v predmetnom spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/133/2018 6114206780 23. apríla 2019 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2019:6114206780.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. S. Group, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 15, IČO: 31 586 791, zastúpenej JUDr. Petrom Petríkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Ruttkaya Nedeckého 5321/12, proti žalovanému Spol
Meritum o zaplatenie 663,87 € s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobkyne: K., K., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpená JUDr. M., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v K., proti žalovanému: B., IČO: X., o zaplatenie 663,87 € s príslušenstvom, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28 C 202/2003, o dovolaní
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/146/2012 6011201093 13.08.2013 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2013:6011201093.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci navrhovateľky: F. B., nar. XX.X
MENU