Nájdené rozsudky pre výraz: právo jednostranne zvýšiť nájomné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 686 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zmluva o nájme bytu je zmluva odplatná a dohoda o nájomnom (alebo dohoda o spôsobe jeho výpočtu) musí byť obsiahnutá v nájomnej zmluve. Dohoda prenajímateľa a nájomcu o nájomnom nemôže byť jednostranne menená (nájomné nemôže byť jednostranne zvýšené alebo znížené), pokiaľ sa tak zmluvné strany nedohodli; prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, len v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný právny predpis (pozri § 696 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právn ej veci navrhovateľov 1/ JUDr. T. S., bývajúceho v T. a 2/ K. S., bývajúcej v T. , proti odporcom: 1/ J. L. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr. G. S., advokátom v T. , 2/ M. G. , bývajúcej v T. , 3/ J. B. , bývajúcemu v T. , o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Trna
Meritum o určenie, že je neplatná výpoveď z nájmu bytu
5 Cdo 138/2009 Rozsudok V mene Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov: 1/ J. Č. a 2/ D. Č., obidvaja bytom v T. ktorí sú v dovolacom konaní zastúpení JUDr. R. G., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T., proti žalovanému: PaedDr. M. H., bytom v T., ktorý je v dovolacom konaní zastúpený JUDr. T. S., advokátom Advokátskej kance
Meritum o vypratanie bytu
5 Cdo 232/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci navrhovateľov 1/ JUDr. T. S., bývajúceho v T. a 2/ K. S., bývajúcej v T., proti odporcom: 1/ J. L., bývajúcej v T., zastúpenej JUDr. G. S., advokátom v T., 2/ M. G., bývajúcej v T., 3/ J. B., bývajúcemu v T., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn
MENU