Nájdené rozsudky pre výraz: právo na slobodu pohybu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

60 dokumentov
54 dokumentov
27 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD a z členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci navrhovateľa: B. A. F. , nar. X. , štátna príslušnosť Sýrska arabská republika, toho času umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, zastúpeného: Advokátska kancelária Škamla
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd 1Sž a/1/2015 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JU Dr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: C. A. , nar. X. , trvale bytom U.. , mestská štvrť K. , ulica B. , M.. , štátny príslušník Mongolska, bez cestovných dokladov, t. č. Útvar policajného zaistenia pre
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalove j, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): H. G. A. , narodený X. , v zahraničí naposledy bytom : P.i, štátna príslušnosť: Pakistanská islamská republika, zastúpený: Liga za ľudské práva, občianske združeni
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1017200564 Dátum vydania rozhodnutia: 20. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1017200564.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD. v právnej veci sťažovateľky (pôvodne žalobkyne): E. U., nar. XX.XX.XXXX, štátn
Meritum § 88a ods. 1 písm. b/ zák. č. 404/2011 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľa: F. Y. H. , narodeného X. , trvale bytom Somálsko , štátna príslušnosť Somálsko, naposledy byt om Somálsko, toho času umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov, Bitúnkov á č. 14, 078 01 Sečo
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/47/2014 7014201278 09.12.2014 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2014:7014201278.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka. a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa : P. P. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B., štát
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a z členiek JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej PhD. v právnej veci navrhovateľa: K. B. , narodený X. , štátna príslušnosť Indická republika ( R. S., nar. X. ), zastúpený: Advokátska kancelária Škamla, s.r.o., Makovického 15, Žilina, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slove
Meritum nezákonný zásah podľa § 250v O.s.p. Ministerstvom vnútra SR do štátneho občianstva navrhovateľa
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ja ny Zemkovej, PhD. , v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade MUDr. A. M. A. , bytom A., v 2. rade M. A. , nar. X., v 3. rade A. A. , nar. X., vo 4. rade A. A. , nar. X., všetci zastúpení Advokátsk ou kancelári ou Š., s.r.o. , so sídlom M. , proti odporcovi : Minis
Meritum zaistenie podľa § 88 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: A.. D. , podľa vlastného udania narodeného X. , štátneho príslušníka Bosny a Hercegoviny, v krajine pôvodu bytom D. , ulica S., bez cestovného dokladu, aktuálne s miestom pobytu v Útvare policajné
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte z loženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca , PhD. a JUDr. Petra Paludu , v právnej veci navrhovateľa: V. S., nar. X. , trvalé bytom M. , J., P., I., t.č. Útvar policajného zaistenia pre cudzincov, Bitúnková 14, Sečovce, zastúpený: Advokátska kancelária Škamla, s.r.o., Makovického 15, 010 01 Žilina, proti
MENU