Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý súdny proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2705

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3595 dokumentov
7395 dokumentov
6 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., s. r. o., so sídlom v D., zastúpeného JUDr. E. K., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ A., s. r. o., so sídlom v L., 2/ S., s. r. o., so sídlom v L., zastúpenému Mgr. P. C., advokátom v L., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 11 C 78/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 11. júla 2008 sp. zn. 5 Co 60/2008 a 5
Meritum sťažnosť obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného O. M. a spol., pre trestný čin skrátenia dane formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods.. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 5. júna 2009 v Bratislave sťažnosť obžalovaných Ing. P. K., G. B. a Ing. L. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 16. apríla 2009, sp. zn. 1T 31/01 a rozhodol takto: Podľa § 1
Právna veta: Ústavný súd v svojom náleze konštatuje potrebu, aby všeobecné súdy uviedli svoje právne závery do súladu so skutkovými zisteniami, postaviac sa prakticky do pozície ďalšej inštancie trestného súdnictva, uvádza, že za prijatie úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemožno považovať situáciu, v ktorej bol úplatok prijatý v súvislosti so zabezpečovaním individuálneho záujmu. Podľa názoru ústavného súdu pri výklade pojmu obstarávanie veci všeobecného záujmu treba predovšetkým rešpektovať, že zákonný pojem všeobecného záujmu je na ústavnej úrovni stotožnený s pojmom verejného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obžalovaného MUDr. R. B. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí konanom 11. júna 2009 o odvolaní obžalovaného a matky obžalovaného J. B. proti rozsudku Špeciálneho súdu v
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M.V., bývajúcej v Ď., zastúpenej Mgr. V.D., advokátkou v K., proti žalovanej F.N.L.P., so sídlom v K., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 41 C 273/2005, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 5. decembra 2007, sp. zn. 2 Co 201/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Meritum o 4 800 000 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A.P., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. J.P., advokátom v D., proti žalovanému Ing. JUDr. K.M., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. A.K., advokátkou v K., o 4 800 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 22 C 138/2000, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 28. marca 2007, sp. zn. 5 Co 417/2006 a uzneseniu Krajského súdu v
Meritum o zaplatenie 7 327,44 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v Ž., zastúpenej JUDr. D., advokátom so sídlom v Ž., proti žalovanému JUDr. J., advokátovi so sídlom v Ž., zastúpenému Mgr. A., advokátom so sídlom v Ž., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného K., a.s. V., so sídlom v B., o zaplatenie 7 327,44 € (220 746 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 C 50/2006, o dovolaní žalobk
Meritum o určenie výšky náhrady za stratu na zárobku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : P. B., bývajúci v H., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. A. Š., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlo v B., proti žalovaným : 1/ S. P., B., IČO : X. a 2/ Z., a.s., H., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. P. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v H., o určenie výšky náhrady za stratu na zárobku, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn.
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. I., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej M. s.r.o., so sídlom v K., zastúpenej JUDr. V.., advokátkou so sídlom v K., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 6 C 206/2006, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. mája 2008, sp. zn. 9 Co 222/2007, 9 Co 223/2007 takto r o z h o d o l :
Meritum PROCES - § 250v OSP § 103 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., bytom D., zastúpeného advokátkou M., U., proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I, Obchodná č. 52, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu Obvodného oddelenia Policajného zboru Staré Mesto – Stred zo dňa 24.2.2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S/124/05-24 zo dňa 11.10.2007, rozhodol t a k t
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., bývajúceho v M., okres K., zastúpeného JUDr. J., advokátom vo Z., proti žalovanému A., a.s., so sídlom v B., zastúpenému M., advokátom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 Ct 11/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21. novembra 2007 sp. zn. 10 Co 73/2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovensk
MENU