Nájdené rozsudky pre výraz: právo na zaplatenie nájomného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
130 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 33 193,92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/1/2019 5113228723 24. októbra 2019 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2019:5113228723.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mestské kultúrno-športové stredisko, príspevková organizácia, so sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 35 994 061, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o., so sídlom Vojtecha T
Meritum 1 493,73 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5306206699 Dátum vydania rozhodnutia: 11. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5306206699.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X.. X. H., bývajúcej v N., zastúpenej advokátom JUDr. Miroslavom Korchom, so sídlom v Humennom, Kukorelliho 1505/50, proti žalovanej Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o., so sídlom v Makove, IČO: 36 005 843, zastú
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5305208376 Dátum vydania rozhodnutia: 31. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5305208376.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Q. J., bývajúcej v I., zastúpenej JUDr. Miroslavom Korchom, advokátom so sídlom v Humennom, Kukurelliho č. 150 5/50, proti žalovanému Lesnému spoločenstvu Kysučné s.r.o., so sídlom v Makove č. 121, IČO: 36 005 843,
Meritum o zaplatenie 180 240 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Ž., B., K.X., B., IČO:X., proti žalovaným: v 1. rade P.P. – M., T.X., B. ,IČO:X., a v 2. rade Ing. A.P., T.X., B., IČO: X., obaja zastúpení JUDr. A.Š., advokátkou, S.X., B., o zaplatenie 180 240 Sk s prísl., o dovolaní žalobcu proti
Meritum o zaplatenie 4 147,58 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. T. P., so sídlom v N., IČO : X., zastúpeného JUDr. T. P., advokátom, so sídlom v B., proti žalovanému Mgr. B. K., so sídlom v N., IČO : X., o zaplatenie 4.147,58 € ( 124.950,- Sk ) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 9 C 258/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 23. apríla 2008 sp. zn. 5 Co 154/2007, takto r o z h o d o l
Meritum o zaplatenie 48 000,-- Sk s prísl.
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobcu Ing. S. T., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. M. T. ml., advokátom v K., proti žalovanej H., akciovej spoločnosti, so sídlom v K., o zaplatenie 48 000,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 17 C 44/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kra
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5309210053 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5309210053.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Mgr. K. J., bývajúcej v H., zastúpenej JUDr. Miroslavom Korchom, advokátom so sídlom v Humennom, Kukurelliho č. 1505/50, proti žalovanému Lesnému spoločenstvu Kysučné, spol. s r.o., so sídlom v Makove č. 121, IČO: 360
Meritum o zaplatenie 200 066,09 eur ( 6 929 473,50 Sk )
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Obo 70/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Gabriely Mederovej a JUDr. Viery Pepelovej v právnej veci žalobcu : S. V. , O. , proti žalovanému: K. , spol. s r. o. v likvidácii, H. , zastúpený advokátom JUDr. J. P., N. o zaplatenie 200 066,0 9 eur ( 6 929 473,50 Sk ) o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k
MENU