Nájdené rozsudky pre výraz: právo obhajovať sa sám

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Obvinený z trestného činu má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastnej voľby alebo s pomocou ustanoveného obhajcu. Ide o rovnocenné uplatnenie práva na obhajobu, preto nemožno považovať právo na obhajobu za porušené v prípade, že ho za obvineného uplatňoval obhajca, ktorého si sám zvolil, alebo ustanovený obhajca (v prípade, že obvinený v danom štádiu trestného konania vôbec nemá zvoleného obhajcu, ktorý sa môže preukázať jeho splnomocnením). Počas trvania dôvodov nutnej obhajoby ustanovený obhajca predstavuje rovnocennú záruku možnosti účinnej ochrany základného prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 12. septembra 2000 predbežne prerokoval podnet A. D., bytom K. am R. (Spolková republika Nemecko), toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave Ružomberok, vo veci porušenia jeho základných práv priznaných čl. 47 ods. 2 a 3, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom a právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 22. decembra 1998 v trestnej veci, sp. zn. 6
Meritum § 360/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/9/2015 5712010702 17.06.2015 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2015:5712010702.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 17. júna 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Szaba, v trestnej veci proti obvinenému B. G., pre prečin nebezpečného vy
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. apríla 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina, v trestnej veci proti obvinenému P. T. , pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák., o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. Jaroslava Čierneho proti uzneseniu K
Meritum § 360/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/15/2016 5712010702 25.04.2017 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5712010702.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. apríla 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina, v trestnej veci proti obvinenému B. G., pre prečin nebezpe
Meritum dovolanie obvinenej
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 7. septembra 2010 v Bratislave v trestnej veci obvinen ej Ing. K. Š., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 o dovolan í obvine nej proti rozsu dku Okresného súdu Bratislava I z 20. apríla 2009, sp. zn. 5 T 65/2004 , v
Meritum dovolanie obvinenej
Najvyšší súd 6 Tdo 32/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 7. septembra 2010 v Bratislave v trestnej veci obvinenej Ing. K. Š., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 o dovolaní obvinenej proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I z 20. apríla 2009, sp. zn. 5 T 65/2004, v spojit
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 17. júna 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsy ho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Szaba , v trestnej veci proti obvinenému P. T. , pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák., o dovolan í obvineného podaného prostredníctvom obhajcu JUDr. J. Č. proti uzneseniu Krajského súdu v Ž
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z predse du senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obv inenému JUDr. O. M. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom 18 . júla 2017 v Bratisla ve o dovolaní obv ineného JUDr. O. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24.
Meritum § 207/1, 3b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8409010355 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8409010355.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci pro ti obvinenému JUDr. Q. S. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák
Meritum § 188/1, 2c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/63/2021 3512010036 15.11.2021 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3512010036.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného Ľ. Č. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona spolupáchateľstvom po
MENU