Nájdené rozsudky pre výraz: právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému V. Č., vedenej na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 2 T 142/2005, prerokoval na verejnom zasadnutí 18. decembra 2007 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka dovolanie obvineného V. Č., ktoré podal proti uzneseniu Krajského súdu v Žili
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dovolanie má byť len skutočne výnimočným prielomom do inštitútu právoplatnosti, ktorý je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov a právnej istoty. Preto možnosti podania dovolania, vrátane dovolacích dôvodov, musia byť nutne obmedzené, aby sa širokým uplatnením tohto mimoriadneho opravného prostriedku nezakladala ďalšia riadna opravná inštancia. Dôvody dovolania sú - v porovnaní s dôvodmi zakotvenými pre zrušenie rozsudku v odvolacom konaní - podstatne užšie. Dovolací súd hodnotí skutkový stav pri rozhodovaní o dovolaní, ktoré sa opiera o dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 1 TdoV 15 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte z loženom z predsedu senátu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Petr a Krajčovič a, JUDr. M ilana M. Lipovsk kého , JUDr. Pavl a Fakraš a a JUDr. Petr a Szab a na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. nove mbra 2012 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Ing. J. Z. a spol. , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4 T 4/2004 , prejednal dovolania , ktoré podal i
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí konanom 27. júla 2015 v Bratislave, v trestnej veci obvineného P. K. a spol. , pre zločin nedovole ného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného P. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 3To 50/2014
Merito veci § 294/1 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/33/2015 5712010666 27.07.2015 JUDr. Daniel Hudák sudca ECLI:SK:NSSR:2015:5712010666.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí konanom 27. júla 2015 v Bratislave, v trestnej veci obvineného F. O. a spol., pre zločin nedovoleného ozbrojov
Merito veci dovolanie
Najvyšší súd 2 Tdo 44/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému V. Č., vedenej na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 2 T 142/2005, prerokoval na verejnom zasadnutí 18. decembra 2007 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja
Merito veci § 221/1, 2 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/24/2015 7210010984 02.12.2015 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:7210010984.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí podľa § 382a Trestného poriadku, s následným verejným vyhlásením rozsudku, dňa 2. decembra 2015 v Bratislave
Merito veci dovolanie
Najvyšší súd 1 TdoV 8/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Pavla Tomana, JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Štefana Michálika na neverejnom zasadnutí konanom 20. februára 2013 v
Merito veci § 222/1, 3a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/52/2014 Identifikačné číslo spisu: 6612010621 Dátum vydania rozhodnutia: 21.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6612010621.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Viliama Do
Merito veci dovolanie
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Pavla Tomana, JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Štefana Micháli ka na neverejnom zasadnutí konanom 20. februára 20 13 v Bratislave, v trestnej veci obvineného D. B. , vedenej na bývalom Špeciálnom súde v Pezinku pod sp. zn. PK 1 T 49/2010, prejednal dovolanie, ktoré podala manželka obvi
MENU