Nájdené rozsudky pre výraz: právo odpočítať si DPH z dodávateľských faktúr

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) v ustanovení § 3 zakotvuje základné zásady správy daní. Jednou z týchto zásad je zásada zákonnosti. Podľa citovaného ustanovenia pri správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chráni sa záujmy štátu a obcí a dbá pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Zásada zákonnosti daňového konania vyplýva z ústavného princípu zákonnosti ukladania daní, ktorý je vyjadrený v čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže daňové konanie, pre ktoré je zákonom u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Kataríny Benczovej , v právnej veci žalobcu: POWER stav, s. r. o., Kukučínova 476/6, Ilava, IČO : 43 991 181, právne zastúpený Mgr. Jozefom Gáplovským, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Centrum II 88, Dubnica nad Váhom, proti žalovanému: Fina
Meritum § 250j ods. 1 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobcu: SPACE TRAVEL s.r.o. , IČO: 36 727 938 , Malinovského 316, Čachtice, právne zastúpeného : Mgr. Ivicou Šišolákovou , advokát kou , Nová Doba 920/5, Galanta , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenske j republiky , L
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžfk/7/2019 6016200710 19.11.2020 JUDr. Milan Morava sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6016200710.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): KASATKIN Recovery, k.s., Čajakova 13, Bratislava, IČO: 50 382 888, správca kon
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sžfk/3/2019 6016200722 08.07.2020 JUDr. Jaroslava Fúrová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6016200722.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: KASATKIN Recovery, k.s., správca úpadcu BBK AGRO, s.r.o. „v konkurze", so sídlom Rud
Meritum finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžf/114/2015 3014200647 25.04.2017 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2017:3014200647.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Grafick Production, s.r.o., so sídlom Krivoklát 112, IČO: 44 710 381, zastúpeného adv
Meritum finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžf/4/2016 3014200648 25.04.2017 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2017:3014200648.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Grafick Production, s.r.o., so sídlom Krivoklát 112, IČO: 44 710 381, zastúpeného advoká
Meritum § 31 ods. 3 katastrálneho zákona
Najvyšší súd 5Sžf /34/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu: Ing. Jaroslav Žalúdek – LIGNUM, s miestom podnikania Ilava, Hurbanova 146, IČO 33 488 088, zastúpeného advokátom JUDr. Miroslavom Ivanovičom, so sídlom v Bratislave, Grosslingova 45, proti
MENU