Nájdené rozsudky pre výraz: prečin neoprávneného podnikania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho pre dsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného R. S., pre prečin neoprávneného podnikania podľa § 251 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. , prerokoval na never ejnom zasadnutí 27. mája 2010 v Bratislave dovolan ie, ktoré podal obvinený R. S., zastúpený obhajcom JUDr. J. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 30. októbr
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/ 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 22 . máj a 201 2 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudc ov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinen ej JUDr. S. K. , pre preč in neoprávneného podnikania podľa § 2 51 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zák. , o návrhu obvinen ej na odňatie a prikázanie v
Meritum zmena žalobného petitu, neprípustný žalobný petit, námietka zaujatosti
Najvyšší súd 5Sžo /1/2011 Slovenskej republiky 5Ndz /1/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. S. K. , L. , proti odporkyni Slovenskej advokátskej komore , so sídlom v Bratislave, Kolárska č. 4, zastúpenej JUDr. E. B. , advokátkou so sídlom v B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo 04. júla 2008, č. 2702/08, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z o 04. novembra 2010, č. k. 6S /112/2008 -207
Meritum § 221/1, 3a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tost/1/2020 9519100302 21. januára 2020 JUDr. Jana Serbová ECLI:SK:NSSR:2020:9519100302.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 21. januára 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného W. B. pre zločin podvodu po
MENU