Nájdené rozsudky pre výraz: prečin neuposlúchnutia rozkazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Trestného činu neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 Trestného zákona sa môže dopustiť aj príslušník PZ, ktorý nenastúpi do služobnej pohotovosti v zásahovej skupine OR PZ, do ktorej bol určený rozkazom riaditeľa OR PZ a plánom služieb.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd uvedeným uznesením na základe odvolania obžalovaného býv. npor. Mgr. G. H. proti rozsudku Vojenského obvodového súdu Prešov z 20. februára 2008, sp. zn. 1 T 24/2007, podľa § 321 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a podľa § 322 ods. 1 Trestného poriadku vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Prešov, č. k. 1 T/24/2007-367 zo dňa 20
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej, v trestnej veci proti obžalovanému Mgr. G. H. , trestne stíhanému pre prečin neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 ods. 1 Trestného zákona, vedenej na Vyššom vojenskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 5 To 30/2008, rozhodol na neverejnom zasadnutí konanom dňa 3. decembra 2008 v Bratislave
Meritum dovolanie odsúdeného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a členov senátu JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Mariána Jarábka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. júla 2010 v trestnej veci odsúdeného Mgr. G. H. , pre prečin neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 ods. 1 Tr. zák. o jeho dovolaní, ktoré podal prostredníctvom zvoleného obhajcu proti uzneseniu Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne, sp. zn. 5 To 30/200
MENU