Nájdené rozsudky pre výraz: prečin poškodzovania veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
67 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupovať určitým spôsobom (konať alebo zdržať sa konania), ktorý zároveň znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od práva, ktoré je možnosťou, nie však povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená užšie alebo širšie, avšak s potrebnou určitosťou - v právnej norme býva povinnosť vymedzená širšie, nakoľko sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu. Povinnosť správcu spravovať cudzí majetok v konkurznom konaní, relevantná v zmysle § 237 ods. 1 a § 238 Trestného zákona (ide o majetok podliehajúci konkurzu), vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon osúdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potr
Meritum späťvzatie dovolania
Najvyšší súd 3 Tdo 30/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Milan Lipovský dňa 2. októbra 2013 v trestnej veci obvineného J. L. pre prečin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. por., ods. 3 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 1T 15/08, o dovolaní, ktoré podal obvinený prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. I. M., advokáta v Ž., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. augusta 2010
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 61 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 3. apríla 20 12 v Bratislave v trestnej veci obvineného D. M. , pre prečin poškodzovania veriteľa podľa § 23 9 ods. 1 písm. a/ , ods. 4 Tr. zák. , spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. , o dovolan í obvinen ého podan ého prostredníctvom obhajc
Meritum dovolanie poškodeného
Najvyšší súd 4 Tdo 16 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Kataríny Haškovej na neverejnom zasadnutí konanom 18. mája 2010 v Bratislave v trestnej veci obvinenej S. M. , v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 5 T 76/09 , o dovolaní poškodeného Ing. P. M. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 11 . februára 2010 , sp. zn. 2 To 160
Meritum dovolanie poškodeného
Najvyšší súd 4 Tdo 16/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Kataríny Haškovej na neverejnom zasadnutí konanom 18. mája 2010 v Bratislave v trestnej veci obvinenej S. M., v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 5 T 76/09, o dovolaní poškodeného Ing. P. M. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 11. februára 2010, sp. zn. 2 To 160/2009, takto rozhod
Meritum § 239/1a, 4 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/54/2019 1117010150 06.11.2019 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1117010150.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. na neverejnom zasadnutí konanom 6. novembra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej E. R., pre prečin poškodzo
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 28. augusta 201 2 v trestnej veci obžalovaného Ing. Ľ. K. , pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods . 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné, o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie v
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
Najvyšší súd 6 Ndt 11/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 28. augusta 2012 v trestnej veci obžalovaného Ing. Ľ. K., pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné, o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci inému súd
Meritum dovolanie obvineného
N ajvyšší súd 3 Tdo 21/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej JUDr. Jany Serbovej a sudcov republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 13. júla 2016 v trestnej veci obvineného Ing. Ľ. K., pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona a iné, o dovolaní obvineného, ktoré podal p
MENU