SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin volebnej korupcie


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin volebnej korupcie
  • precin nájdené 9389 krát v 3079 dokumentoch
  • volebny nájdené 2820 krát v 229 dokumentoch
  • korupcia nájdené 1075 krát v 425 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov


Právna veta: Zvolenie internetovej stránky www.bazos.sk, kde inzerujúci prevažne ponúkajú alebo hľadajú tovar alebo služby, ani nutnosť zadania telefónneho čísla, na ktorý je následne zaslaný autorizačný kód, a e-mailovej adresy nemožno vyložiť extenzívne v neprospech obvineného. Na stránke pritom nie sú uvádzané žiadne podmienky inzercie, i keď sa následne vyžadujú, pričom na serióznosť príspevkov by nemala vplyv ani dômyselná prepracovanosť, nakoľko administrátor neskúma ich obsah s ohľadom na vážnosť vôle inzerenta a na uvedenom portáli sa aj v minulosti objavili humorné inzeráty. Aj keď vhodnejším mies ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tost 9/20 15 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. mája 201 5 v Bratislave, v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému Ing. J. P. , o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu , .
Právna veta: Súd po podaní obžaloby rozhoduje spor medzi obžalobou a obhajobou podľa pravidiel kontradiktórneho procesu – objasňovanie (v zmysle zistenia skutkového stavu veci) je doménou orgánov činných v trestnom konaní podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku. Preto samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n/ Trestného zákona. Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Trestného zákona predpokladá okrem priznania sa páchateľa aj úprimné oľutovanie trestného činu. Či k takému oľutovaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu, vrátane procesný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 15. decembra 2014, sp. zn. BB-4T 30/2014, boli obžalovaní Š. F. a S. F. uznaní za vinných z prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ... 2014 pod sp. zn. VII/2 Gv 83/14/1000-20 na obvinených Š. F. a S. F. obžalobu pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a/ Trestného zákona. Pôvodne vo veci samosudkyňa vydala 3. októbra 2014 trestný rozkaz, proti .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. sa prečinu volebnej korupcie dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, pričom čin spácha závažnejším spôsobom konania, a to na viacerých osobách. Objektom trestného činu volebnej korupcie je záujem na riadnom výkone volebného práva, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voľnej úvahy zverenej štátnym orgánom a spôsob jej vykonávania pri posudzovaní predmetného trestného činu, nemohlo dôjsť k naplneniu znakov prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. Obvinený bol preto ... namietal nevyužitie prostriedkov nápravy z iného právneho odvetvia, resp. trestný postih ako prostriedok ultima ratio, nenaplnenie znakov skutkovej podstaty prečinu volebnej korupcie, nesprávnosť výkladu § 336a Tr. zák. a § 131 ods. 3 Tr. zák., ako aj porušenie ustanovenia .
Meritum odvolania prokurátora ÚŠP GP SR a obžalovaných
... Serbovej a členov senátu JUDr . Pavla Farkaša a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obžalovaného Š. F. a spol . pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a o ds. 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona na verejnom zasadnutí konanom ... . zn. BB -4T 30/2014 , bol i obžalovan í Š. F. a S. F. uznan í za vinn ých z prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods . 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona na t om skutkovom základe .
Meritum § 189/1 Tr. zák.
... prerušený práve už spomínaným trestným rozkazom Okresného súdu Dunajská Streda, sp. zn. 1T/20/2014 (dňom 14. februára 2014). Prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a) Tr. zák. sa síce obvinený dopustil predtým, ako bol vyhlásený rozsudok Okresného ... . zák., nakoľko tieto skutky sú vo viacčinnom súbehu. Ďalšieho skutk u sa obvinený dopustil 26. októbra 2014, a to prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a) Tr. zák. a za tento skutok bol rozsudkom Špecializovaného trestného súdu zo .
Meritum § 336a /1a, 3a Tr. zák. a iné
... písm. c) Tr. por. v čase rozhodovania sťažnostného súdu už neobstojí. V predmetnej veci je obvinený stíhan ý pre prečin volebnej korupcie, pričom skutku uvedeného v uznesení o vznesení obvinenia sa mal dopustiť v súvislosti s voľbami do orgánov Prešovského samosprávneho kraja ... . Františka Moznera na neverejnom zasadn utí konanom dňa 13. novembra 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného Q. P., pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm .
Meritum § 336a/2a Tr.zák.
... skutočnosti, ktoré podľa jeho mienky vzbudzujú pochybnosti o primeranosti navrhovaného trestu. Prokurátorka navrhla uznať ka ždého z obvinených vinným z prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a) Tr. zák. na skutkovom základe, že:spoločne najmenej od polovice ... Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného A. G. a spol. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 2 písm. a) Tr. zák., na neverejnom zasadnutí konanom 7. júna 2018 v Bratislave, .
Meritum § 336a/1a, 3a Tr. zák. a iné
... sú podľa ústavného súdu prot iprávne. Z tohto dôvodu potom v predmetnej trestnej veci nemohlo dôjsť k naplneniu pojmových znakov prečinu volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. a preto je podľa obžalovaného napadnutý rozsudok ... JUDr. Františka Moznera a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestn ej veci proti obžalovanému Ing. F. F. a spol. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j .
Meritum § 336a/1a, 3a Tr.zák.
... JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci proti obžalovanému D. M. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona, na verejnom zasadnutí konanom 23. februára 2021 ... Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. VII/2 Gv 251/18/1000 z 11. marca 2019 pre skutok kvalifikovaný ako prečin volebnej korupcie podľa § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.