Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenie podľa § 74 OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predbežné opatrenie je procesným prostriedkom, ktorý slúži na poskytovanie rýchlej, efektívnej ale zásadne len dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi konania. Vo svojej podstate je tak konkretizáciou a naplnením ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu. Účelom predbežného opatrenia je poskytnutie dočasnej ochrany subjektívnym právam a oprávneným záujmom fyzických alebo právnických osôb a to v prípade ak je táto dočasná ochrana naliehavá.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/6/2016 2115207948 27. 01. 2016 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2016:2115207948.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti o maloletého J. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom u starých rodičov A. a E. Q., dieťa rodičov: U.-Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. Q. P. V., XXB O., XXX XX I., zastúpený Mgr. Monikou Camilleri, advokátkou, Šancová 42
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku), a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Musí ísť o taký stav právnych vzťahov (nie len faktických), ktorý bezpodmienečne vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu. Predbežné opatrenie je inštitútom procesného práva, ktoré môže súd použiť, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 27P/32/2016 7216201811 28. 01. 2016 JUDr. G.Tomčovčíková Šandalová ECLI:SK:OSKE2:2016:7216201811.1 Uznesenie Okresný súd Košice II v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa T. B., L. G., B.. XX.X.XXXX, toho času sa nachádzajúce v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Rastislavovej ulici č. 43 v Košiciach, zastúpené kolíznym opatrovníkom Ú
Právna veta: Ak je nárok žalobcu zabezpečený záložným právom, obvykle nebezpečenstvo zmarenia výkonu rozhodnutia bezprostredne a reálne nehrozí, a preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca žiadal, aby súd zakázal žalovanému 1) nakladať s nehnuteľnosťou - Hotelom H. v Ž. a osobným automobilom Ford Scorpio, pretože žalovaný 1) neplní podmienky úverovej zmluvy, na základe ktorej mu žalobca poskytol strednodobý podnikateľský úver na zaplatenie nehnuteľnosti - Hotel H. v Ž. v čiastke 2,733 238 Sk. Účastníci konania uzavreli záložnú zmluvu č. 66/91, predmetom ktorej j ev z
Právna veta: Jedným z nevyhnutných predpokladov, za ktorých môže súd nariadiť predbežné opatrenie je v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p., (rovnako v zmysle § 102 ods. 1 O.s.p.) potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, ktorá nemusí vyplývať len z naliehavosti situácie, ale v prípade konania starostlivosti súdu o maloletých aj z existencie záujmu maloletého dieťaťa na danej dočasnej úprave pomerov (naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov predbežným opatrením v týchto konaniach ustupuje záujmu maloletého dieťaťa a teda ak je nariadenie predbežného opatrenia v záujme maloletého dieťaťa nemusí byť nevyhn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/81/2015 6715206677 28. 01. 2016 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:KSBB:2016:6715206677.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vo veci starostlivosti o maloletého A. Y. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom v R., N. rad č. XXX/XX, zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Krupina, ako kolíznym opatrovníkom, dieťa
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 579 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. M. , bývajúceho v S., proti odporcovi B. , s.r. o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ému JUDr. V. K. , PhD., advokátkou, so sídlom v B. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Ba nská Bystrica pod sp. zn. 16 C 124/2014, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2014 sp. zn. 12 Co 676/2014 o
MENU