SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predĺžená lehota zaistenia


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predĺžená lehota zaistenia
  • predlzeny nájdené 1439 krát v 908 dokumentoch
  • lehota nájdené 128484 krát v 36133 dokumentoch
  • zaistenie nájdené 23371 krát v 2487 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 21 dokumentov


Právna veta: Podľa Najvyššieho súdu SR je možné dospieť k záveru, že v prípade, keď je v dobe rozhodovania správneho orgánu o zaistení cudzinca zrejmé, že sa jedná o cudzinca, ktorý je žiadateľom o azyl, a je teda pravdepodobné, že účel zaistenia nebude realizovateľný práve pre prekážku azylového konania, ktoré právoplatne neskončilo, nebude možné zbavenie či obmedzenie osobnej slobody považovať za súladné s ústavným poriadkom SR, s medzinárodnými záväzkami SR v oblasti ochrany základných práv a podľa súčasného právneho stavu ani s ustanoveniami návratovej smernice.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: K. S., nar. X. , štátna príslušnosť Indická republika, t. č. Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, zast. Mgr. Jarmilou Vargovou, advokátkou, Brečtanová 21, Bratislava, proti odporcovi : Prezídium .
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné uviesť, že si je vedomý mimoriadnosti inštitútu zaistenia a vo svojej judikatúre zohľadňuje, že sa fakticky jedná o obmedzenie (v závislosti na povahu, dĺžku, dôsledky a spôsob zaistenia), dokonca pozbavenie osobnej slobody človeka. Ide tak o citeľný zásah do jedného zo základných práv jednotlivca, zaručeného čl. 8 Charty (a vo všeobecnej rovine aj čl. 7 ods. 1 Charty), ktorý môže byť prípustný len za podmienok prísne vymedzených nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom. Krajnej povahy tohto inš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol jasne formulovaný zákonný dôvod (§ 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov - nevydanie náhradného cestovného dokladu), pre ktorý bola predĺžená lehota zaistenia navrhovateľa do 06.05.2016. Poznamenal, že doposiaľ nebola previerkami v domovskom štáte potvrdená totožnosť navrhovateľa s tým, že preskúmavané .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... Policajného zboru Bratislava číslo PPZ -HCP -BA6 -AV -114 -23/2011 -HA M zo dňa 11. apríla 2011 bola navrhovateľovi predĺžená lehota zaistenia na čas nevyhnutne potrebný najviac však o 12 mesiacov. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uviedol, že Oddelenie cudzineckej polície ÚPZC .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... slobôd, odporca teda rozhodol vecne správne. Z administr atívneho spisu mal krajský súd za preukázané , že navrhovateľovi bola už jedenkrát predĺžená lehota zaistenia do 14. júna 2011 a to rozhodnutím odporcu č. UHCP -BA - DS -AV -21/2010 zo dňa 14. decembra 2010 ... -1-79/2011 zo dňa 14. júna 2011 bola v zmysle § 62 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov druhýkrát predĺžená lehota zaistenia navrhovateľa o šesť mesiacov , t.j. od 14. júna 2011 do 14. decembra 2011. V predmetnej veci bolo potre bné .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... . p.: UHCP -BA -DS -AV -2-55/2010. Ďalej uviedol, že na základe žiadosti o predĺženie lehoty zaistenia bola navrhovateľovi predĺžená lehota zaistenia o 6 mesiacov t. j. od 27.7.2010 do 26.1.2011, a to rozhodnutím č. p.: UHCP -BA .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... odporcu č. p. UHCP -PO -OA -HE -ZVC -11 -19/2009 zo dňa 17.6 .2010, ktorým bola navrhovateľ ovi predĺžená lehota zaistenia, odmietol podľa § 250p OSP, nakoľko opravný prostriedok bol podaný oneskor ene. Proti tomuto uzneseniu podal navrhovateľ včas odvolanie, v .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... osobe cudzinca alebo v činnosti zastupiteľského orgánu. Dôvodom predĺženia lehoty zaistenia cudzinca nemôže byť nečinnosť príslušných orgánov. Za 6 mesiacov predĺženej lehoty zaisteni a príslušné orgány neurobili vo veci žiadne relevantné úkony. Jediným bolo zaslanie doplňujúcich údajov zo dňa 22.3.2011. Navyše .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... cudzineckej polície Rimavská Sobota č. p. PPZ -HCP -BB6 - AV -1-038/2011 zo dňa 4. októbra 2011 bola navrhovateľovi predĺžená lehota zaistenia na čas nevyhnutne potrebný najviac však o 12 mesiacov. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uviedol, že podľa písomného oznámenia ÚPZC .
Meritum Zrušujúce
... slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné. Tým, že Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie odporcu, ktorým bola predĺžená lehota zaistenia navrhovateľa napriek tomu, že nie je zrejmé, pre ktorý zo zákonom stanovených dôvodov odporca takto postupoval, že bol navrhovateľ v .
Meritum Potvrdzujúce
... . Navrhovateľ poukázal na to, že právna istota je jednou zo základných zásad právneho štátu. Na základe rozhodnutia, ktorým bola predĺžená lehota zaistenia do 25.12.2012, bol navrhovateľ v zmysle právnej istoty oprávnený predvídať, že v zaistení bude najdlhšie do 25.12 ... Najvyššieho súdu SR zo dňa 25.09.2012 sp. zn. 1SZa/6/2012). V posudzovanom prípade bola podľa krajského súdu predĺžená lehota zaistenia, daná účelom uvedeným v § 88 ods. 1 písm. b/ zákona o pobyte cudzincov, ako to vyplýva z odôvodnenia .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.