SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156904
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: predĺženie trvania väzby


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predĺženie trvania väzby
  • predlzenie nájdené 5611 krát v 1750 dokumentoch
  • trvanie nájdené 16997 krát v 7252 dokumentoch
  • vazba nájdené 37080 krát v 5164 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 60 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument


Kľúčové slová: dôvody väzby, predĺženie trvania väzby, rozhodnutie o väzbe

Zbierka NS 1/1993
R 6/1993
Uznesenie
Právna veta: Výrok o dôvodoch väzby podľa § 67 písm. a/ až c/ Tr. por. uvedený v právoplatnom uznesení o vzatí obvineného do väzby nemožno zmeniť len odôvodnením neskoršieho rozhodnutia o predĺžení trvania väzby. Zúženie, resp. rozšírenie väzobných dôvodov možno uskutočniť len rozhodnutím (uznesením) súdu. V prípravnom konaní tak môže súd rozhodnúť, ak nejde o prípady uvedené v § 72 ods. 1 druhá veta Tr. por., len na návrh prokurátora. Toto rozhodnutie je rozhodnutím o väzbe a je teda proti nemu prípustná sťažnosť (§ 74 ods. 1 Tr. por..)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd podľa § 148 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol sťažnosť obvineného A. H. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19. júna 1992, sp. zn. Tp 40/92. Z odôvodnenia: Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici uznesením z 19. júna 1992, sp. zn. Tp 40/92, podľa § 72 ods. 2 Tr. por. zamietol žiadosť obvineného A. H. o prepustenie z väzby na slobodu. V odôvodnení rozhodnutia v podstate uviedol, že už doposiaľ vykonané dokazovanie zakladá dôvodné podozrenie, že obvinený je .
Právna veta: I. Z dikcie ustanovenia § 71 ods. 1 veta druhá Trestného poriadku - že o ďalšom trvaní väzby môže „rozhodnúť...,“ z formálneho i gramatického hľadiska znamená, že sudca alebo senát môže v stanovených prípadoch o predĺžení väzby rozhodnúť aj opakovane, ak pre taký postup existujú materiálne predpoklady uvedené v tomto ustanovení. To platí aj pre výklad ustanovenia § 71 ods. 2 Trestného poriadku v znení pred novelou Trestného poriadku č. 366/2000 Z. z. II. Rozhodnutie o predĺžení väzby (§ 71 ods. 1, 2, 4 Trestného poriadku) je jedným zo spôsobov rozhodnutia o väzbe v zmysle § 74 ods. 1 Trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. Č. a spol. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. f) Trestného zákona a iné, podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku zamietol žiadosti obžalovaných M. Č., J. K. a V. I. o prepustenie z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. B. z 28. januára 2000, sp. zn. 3 T 23/á9, boli, okrem iných, uznaní za vinných tiež obžalovaní M. Č., J. K. a V. I. a to: v bode 1) z trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1 .
Právna veta: Osobitné trestno - procesné inštitúty, tzv. „odklony“ (napr. dočasné odloženie vznesenia obvinenia, prerušenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, dohoda o vine a treste), umožňujú nepostihnúť alebo na základe súčasnej osobitnej úpravy Trestného zákona miernejšie postihnúť dotknutého páchateľa, a to aj v súvislosti s jeho výpoveďou proti iným páchateľom. Podstatou takého legislatívneho riešenia je priorita záujmu spoločnosti na umožnení odhalenia a dokázania určitého druhu trestnej činnosti a jej najnebezpečnejších páchateľov. K predmetn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vypočutý. Či bol vypočutý pod skutočným menom pochybujem a otázne je, či bol aj niekedy vypočutý. Bol to síce dôvod predĺženia trvania väzby, avšak nikdy nepreukázaný. Utajenie totožnosti svedka je možné v príp ade, keď je ohrozený život, zdravie alebo telesná integrita jeho .
Merito sťažnosť obvineného
... podanie návrhu na predĺženie lehoty väzby (§ 76 ods. 2 Tr. por.) správne ustálil tiež exis tenciu dôvodov pre takéto predĺženie trvania väzby tak, ako ich predpokladá ustanovenie § 76 ods. 3 Tr. por. Obsahová náročnosť predmetnej trestnej veci v rovine právnej ale .
Merito sťažnosti obvinených a prokurátora
... na predĺženie lehoty väzby v prípravnom konaní (§ 76 ods. 2 Tr. por.) správne ustálil tiež existenciu dôvodov pre takéto predĺženie trvania väzby tak, ako ich predpokladá ustanovenie § 76 ods. 3 Tr. por. Pri skúmaní splnenia dôvodov predĺženia väzby osobitnú pozornosť venoval .
Merito sťažnosti obvinených a prokurátora ÚŠP GP SR
... . akceptácia neč innosti – liknavosti orgánov činných v trestnom konaní, ktor é sa má o draz iť v podobe ďalšieho trvania – predĺženia trvania väzby obvinených. Nemôže predsa nevedieť policajt – vyšetrovateľ elitnej policajnej agentúry (NASA), čo je predmetom trestného stíhan ia obvineného a čo v .
Merito sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
... vyšetrovania a z doposiaľ priebežne zadovážených dôkazov zhromaždených vo vyšetrovacom spise. V predmetnej trestnej veci vyšetrovateľ predložil podnet n a predĺženie trvania väzby u obvineného z dôvodu, že prípravné konanie pre jeho obtiažnosť nebolo možné skončiť v zá kladnej lehote väzby podľa § .
Merito § 296 Tr.zák. a iné
... nevyhovel. Obvinený F. V. odôvodnil sťažnosť písomne prostredníctvom svojho obhajcu tým, že primárne zdôraznil, že napádané rozhodnutie o väzbe (o predĺžení trvania väzby) vychádza z väzobných dôvodov aj pre trestný čin, resp. trestné činy, ktoré sú predmetom trestného konania v novej trestnej veci .
Merito § 144/1,2d Tr. zák. a iné
... Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len ako „prokurátor“) podal prvostupňovému súdu dňa 1. februára 2019 návrh na predĺženie trvania väzby obvineného o 3 mesiace, t. j. do 6. júna 2019. Predmetný návrh prokurátor zdôvodnil v podstate tým, že s ohľadom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.