Nájdené rozsudky pre výraz: predpojatosť sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

225 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. T. , bývajúceho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ej P. P. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou T. , s.r.o. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 14 C 131/2010, o dovolaní žalovan ej proti rozsudku Krajsk ého súdu v Banskej Bystrici z 27.
Meritum návrh na odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/ 14/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. M artina Bargela , na neverejnom zasadnutí 14. júla 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného M. M. pre pokračovací prečin krádeže § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zák. a iné , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., takto r o z h o d o l : T
Meritum odňatie a sprikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /18/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej , v trestnej veci obžalovaného I. C. stíhaného pre preč in výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr . zák . a iné, na neverejnom zasadnutí konanom 20. októbra 2015 v Bratislave o návrhu obžalovaného I. C. na odňatie a prikázanie veci takto r o z h o d o l : Tr
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Bargela , na neverejnom zasadnutí 17. júna 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného R. K. a spol., pre pokračovací zločin podvodu § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, § 20 Tr. zák. , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., tak to r o z h o d o l :
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 3Ndt/ 15/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom 21. októbra 2015 v Bratislave v trestnej veci odsúdené ho J. Č. pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák., pre prečin porušovania do movej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. formou spolupáchateľstva § 20 Tr.
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu , na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2015 v Bratislave , v trestnej veci obvineného F. K. a spol. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a iné , o návrhu obvineného F. K. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr . por., takto r o z h o d o l : Trestná
Meritum návrh obžalovaného na odňatie veci
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /2/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr . Martina Bargela a JUDr . Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí 15 . februára 2017 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného O. S. a spol. , pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu pod ľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ , § 20 Trestného zákona , vedenej na Krajskom súde v Prešov e pod sp. zn. 3To/ 21/201 6,
Právna veta: Nezaujatosť a nezávislosť sudcu patria k hlavným predpokladom spravodlivého rozhodovania. Nezaujatosť sudcu je kategória, ktorá vyjadruje vnútorný psychický vzťah sudcu k prejednávanej veci. V širšom zmysle zahŕňa vzťah sudcu k predmetu konania, jeho účastníkom, ich zástupcom, o podstate a povahe ktorého je schopný podať (subjektívnu) informáciu iba sám sudca. Inštitút nezaujatosti je preto potrebné chápať širšie, tiež v rovine objektívnej. Nie je preto rozhodujúce, ako sa nezaujatosť sudcu iba subjektívne javí účastníkovi konania; určujúcim je, či reálne existujú objektívne okolnosti, ktoré b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. F. K. , bývajúceho v P., 2/ JUDr. D. K. , bývajúcej v P., obaja zastúpení JUDr. R. K. , advokátom v P., proti žalovaným 1/ D. , s.r.o. so sídlom v P., 2/ B. s.r.o. , so sídlom v P., o odstránenie časti stavby , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9 C 80/2003, na dovolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 29. novembra 2011 sp. zn. 19 Co 31/2011
Meritum § 212/1, 3a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3816010364 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3816010364.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci ob žalovaného Q. A. a spol., pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona spolup
Právna veta: Dovolací súd sa preto obmedzil na preverenie, či súdy nižšieho stupňa skúmali splnenie podmienok. Súd prvého stupňa zistil, že za spáchanie trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 2 Trestného zákona umožňuje Trestný zákon uložiť výnimočný trest, ktorým sa v zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 Trestného zákona rozumie trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Prvý predpoklad na uloženie trestu odňatia slobody na doživotie bol teda splnený. Súd následne hodnotil stupeň nebezpečnosti spáchaných činov (súd prihliadal aj na okolnosti vražd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/17/2017 9508100010 18. mája 2020 JUDr. Peter Hatala ECLI:SK:NSSR:2020:9508100010.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Martina Piovartsyho, JUDr. Petra Szaba a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci obvineného U. G. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločine
MENU