Nájdené rozsudky pre výraz: predstieraný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
77 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/303/2019 8714206643 28. januára 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8714206643.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu L. M., bývajúceho v B., F. XXXX/XXX, zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Hudzíkom, advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., so sídlom v Poprade, Mnoheľova 830/15, proti žalovanému C. Y., bývajúcemu v P., N. XXXX
Meritum katastrálny zákon - vklad vlastníckeho práva Obč. zákonník - § 22 ods. 2, § 31, § 39
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z člen ov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci navrhovateľky J. K. , bytom J., proti odporcovi Správa katastra Prievidza , M. Mišíka 28, Prievidza , za účasti L. C. , bytom K. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 3712/2009 zo dňa 11.11 .2010 ,
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného a o odvolaní žalobcu proti rozsudku KS v Košiciach
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: P. F. P., s.r.o., K., zastúpený: JUDr. G. C., advokátkou, Z., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/11071-68624/2007/991545-r
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Najvyšší súd 2 Cdo 307 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalob cov 1/ S. D. , bývajúc ej v B. , 2/ T. V. , bývajúcej v B. , 3/ M. B. , bývajúcej v B. , 4/ A. V. , bývajúceho v B. , 5/ R. V. , bývajúcej v B. , proti žalovanému E. Š., bývajúc emu v B. , zastúpenému JUDr. J. H. , advokátom v B. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I II pod sp. zn. 13 C 1 28 /2001, o dovolaní žalova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/115/2019 6019200194 28. 04. 2021 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2021:6019200194.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Ing. V. B., bytom XXX XX Ž. N. S., Š. XXXX/X, p
Meritum uložení pokuty 5 000 eur nelegálna práca
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Asan/23/2019 6017200708 10.09.2020 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6017200708.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, IČO: 36 565 431, právne zastúpeného advok
MENU