Nájdené rozsudky pre výraz: predvídateľnosť škody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
30 dokumentov
1 dokument
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Žalobca ako leasingový nájomca (správne má byť uvedené prenajímateľ - poznámka dovolacieho súdu) nemá záujem na vlastníctve predmetu leasingu a rovnako nedisponuje vlastnými skladovými priestormi na uskladnenie odobratých predmetov leasingu. V zmysle § 384 ods. 2 Obch. zák. povinná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej strane pri plnení povinností podľa odseku 1. Náklady na uskladnenie, ktoré musel žalobca vynaložiť v súvislosti s odobratím predmetu leasingu, predstavujú oprávnené náklady, ktoré svojím účelom a zmyslom zodpovedajú nákladom, ktorými žalobca predchádzal vzni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/12/2021 Identifikačné číslo spisu: 6116210035 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6116210035.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mes
Merito veci 33 193,91 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1ObdoV/17/2017 Identifikačné číslo spisu: 6009201063 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6009201063.5 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Stavebno-servisný podnik, a. s. „v konkurze", Bánovská ces
Merito veci o zaplatenie 105 383,89 Eur (3 174 795,-- Sk s prísl.)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., s. r. o., M., IČO: X., zast. JUDr. K. Š., advokátom, X., proti žalovanej L. , bytom A., zast. JUDr. P. L., advokátom, S., o zaplatenie 105 383,89 Eur (3 174 795,– Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. novembra 2008 č. k. 10Cbs 4/2003-286 v znení opravného uznesenia z 19. februára 2009 č. k. 10 Cbs 4/2003-309, takto r o
Merito veci o zaplatenie 105 383,89 Eur (3 174 795,-- Sk s prísl.)
Najvyšší súd 3Obo/43/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., s. r. o., M., IČO: X., zast. JUDr. K. Š., advokátom, X., proti žalovanej L. , bytom A., zast. JUDr. P. L., advokátom, S., o zaplatenie 105 383,89 Eur (3 174 795,– Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Merito veci 3 067 647,68 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obdo/10/2018 Identifikačné číslo spisu: 1107219891 Dátum vydania rozhodnutia: 28.12.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1107219891.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Creditor BETA, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 897 5
Merito veci 20 609,44 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/27/2015 Identifikačné číslo spisu: 8810200888 Dátum vydania rozhodnutia: 21.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Darina Ličková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8810200888.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Obec Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 33 Hanušovce nad Top
MENU