Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 441

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

328 dokumentov
1715 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Sžfk/38/2020 7019200829 28. 02. 2022 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSSR:2022:7019200829.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): CLV s.r.o., Nižné Kapustníky 3,
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/214/2021 6120453580 24.02.2022 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:6120453580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne maloletej D. O., nar. XX. A. XXXX, bytom S. X. X, W. W., zastúpenej zákonnými zástupcami P.. P. O., nar. XX. A. XXXX, bytom S. X. X, W. W. a U. O., nar. XX. Y. XXXX, bytom X. X, W. W., právne zastúpenej advokátskou ka
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 1Asan/36/2020 1018200775 14. 12. 2021 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSSR:2021:1018200775.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. (spravodajca) a sudcov JUDr. Anity Filovej a JUDr. Juraja Vališa, LL.M., v právnej veci žalobcu: Mgr. S. J., bytom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/77/2020 2309201565 30. 11. 2021 JUDr. Alena Priecelová ECLI:SK:NSSR:2021:2309201565.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ACORN Co., s.r.o., so sídlom Ovocinárska 1007/6, Levoča, IČO: 36 486 833, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Peter Wolf, s.r.o., so sídlom Hlavná 949/53, Galanta, IČO: 47 252 987, proti žalovanému: GLOBE s.r.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 3Svk/8/2021 8019200310 24. 11. 2021 JUDr. Zuzana Šabová ECLI:SK:NSSSR:2021:8019200310.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: R. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom I.. XX. H. XXX/XX, T., právne zastúpeného JUDr Tiborom Bašistom, advokátom so sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad; proti žalovanému (sťažovateľ): Poľovnícke zdr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Sžk/15/2020 4019200240 27. 10. 2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSSR:2021:4019200240.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. C., M.. XX.XX.XXXX, A. U. Ž. XXX, toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava, sídlo Mierové námestie 1, Ilava
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 4Sžk/13/2020 1019200080 27. 10. 2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSSR:2021:1019200080.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu: SWAN Mobile, a.s., IČO: 35 680 202, Landererova 12, Bratislava, zastúpeného advokátskou kanceláriou: BORLOKOVA & ASSOCIATES s.r.o., IČO: 47 243 805, Jakubovo nám. 19, Bratislava - Staré Mest
Meritum 682 135,03 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/12/2020 6012200330 06.10.2021 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6012200330.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Eriky Čanádyovej, v spore žalobcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, sprá
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/91/2020 8319201223 30.09.2021 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8319201223.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Nexis Fibers a. s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, právne zastúpeného SEDLÁČEK, advokátska kancelária s. r. o., Karpatská 3291/36, 900 31 Stupava, IČO: 51 018 128, proti žalovaným: 1/ CHEMES, a. s. H
Meritum 594 702,19 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/204/2019 6714214141 28.09.2021 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6714214141.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: A.. H.. E. Ď.S., J.., so sídlom kancelárie B. X, L., správca konkurznej podstaty úpadcu STANEX spol. s r.o. ,,v konkurze", so sídlom Potravinárska 17, Rimavská Sobota, IČO: 31 627 595, proti žalovanému: E.. A. L., nar.
MENU