Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 441

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

333 dokumentov
1715 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I keď ustanovenie § 47 ods. 2 správneho poriadku explicitne neprikazuje, že výrok rozhodnutia musí obsahovať vecné, časové a miestne určenie konania, ktoré je správnym orgánom posúdené ako správny delikt, je nespochybniteľné, že vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí vymedzenie predmetu, o ktorom sa rozhoduje, spočívať v špecifikácii deliktu tak, aby konanie (buď faktické konanie alebo opomenutie), o ktorom správny orgán autoritatívne tvrdí, že je porušením záväznej právnej normy, nemohlo byť zameniteľné s iným konaním. (...) Pokiaľ má rozhodnutie o správnom delikte plniť aj preventívnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžk/18/2019 1017200931 25. 03. 2021 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2021:1017200931.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu: Okresný súd Košice, so sídlom Štúrova 29, K
Právna veta: ntervenient a ani rozhodnutím súdu do sporu nepripustený intervenient nemôže s poukazom na znenie ustanovenia § 458 ods. 3 C. s. p. podať spôsobilý podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/1/2020 1216204522 25. februára 2021 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1216204522.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Kataríny Pramukovej (sudkyne spravodajkyne), JUDr. Gabriely Mederovej, JUDr. Ivan
Právna veta: K námietke sťažovateľa, týkajúcej sa použiteľnosti inšpekčného záznamu z kontroly ako zákonného dôkazu v správnom konaní, pričom poukazoval na to, že v právnej norme nie je inšpekčný záznam definovaný, Najvyšší súd SR uvádza, že pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole vnútorného trhu upravuje zákon č. 128/2002 Z.z. Ako vyplýva z kontextu citovaných ustanovení zákona č. 128/2002 Z.z. (§ 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3, § 5 ods. 6 písm. e), § 6 ods. 1 písm. d), § 6 ods. 2) inšpektori, prostredníctvom ktorých Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva kontrolu vnútorného trhu, sú pri výkon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Asan/27/2019 7019200012 13. januára 2021 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7019200012.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: CARS - MB, s. r. o., Jarmočná 14, Spišské Podhradie, právne zastúp
Meritum § 270/2, 4b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/7/2020 9519100068 12. januára 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100068.6 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci proti obžalovanému Mgr. Q. S. a spol. pre obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej
Meritum 3 067 647,68 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/10/2018 1107219891 28. decembra 2020 JUDr. Beáta Miničová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:1107219891.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Creditor BETA, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 897 538, zastúpeného Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, proti žalov
Meritum vydanie bezdôvodného obohatenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/199/2019 1011899136 16.12.2020 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1011899136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu BYTOSPOL.S.S., s.r.o., so sídlom v Bratislave, Drieňová 11, IČO: 35 774 363, zastúpeného JUDr. Štefanom Čakvárim, advokátom v Bratislave, Vazovova 9/a, proti žalovaným 1/ W. O., bývajúcej v O., I. XX, 2/ H. E., 3/ U.
Právna veta: V spore o určenie popretej pohľadávky môže dovolací súd vyhovieť návrhu na zmenu žalobcu z dôvodu postúpenia popretej pohľadávky len vtedy, ak okrem podmienok uvedených v ustanovení § 80 C. s. p. sú splnené tiež osobitné podmienky v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/91/2019 6116207215 10. decembra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6116207215.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, proti žalovanému 1/ A.. J. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XX, XXX XX L. L., zastúpenému Aequitas s.r.o., s
Meritum určenie vlastníctva a vypratanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/186/2020 1012897626 14.10.2020 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1012897626.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A.. P.. M. Ď. - Stavebno-obchodná firma Hodonín, so sídlom v Hodoníne, Mešťanská 9, Hodonín, proti žalovaným 1/ ARTEMA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Vajnorská 89, 2/ P.. Q. Z., bývajúcemu v C., N. XX,
Meritum vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/201/2020 2118204549 23. septembra 2020 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2118204549.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu R. V., bývajúceho v R.Z. F., Q., R. XXX/XX, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Krutek, s. r. o., so sídlom v Trnave, Hlavná 11, proti žalovanej L. V., bývajúcej v R.Z. F., Q., R. XXX/XX, zastúpene
Meritum náhradu škody vo výške 106 774,39 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obo/2/2020 6013201402 31. augusta 2020 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6013201402.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Viery Pepelovej v spore žalobkyne: Ing. Evy Chromčíkovej, so sídlom Trhová 1, Zvolen, správkyne konkurznej podstat
MENU