Nájdené rozsudky pre výraz: prekročenie oprávnenia splnomocnencom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z konania splnomocnenca vzniknú práva a povinnosti splnomocniteľovi v tom prípade, že splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa a v rozsahu stanovenou plnou mocou, ktorá objektívne existuje. Predpokladom konania za iného bez plnomocenstva teda je, že v čase urobenia právneho úkonu žiadne plnomocenstvo medzi konajúcou osobou a osobou v mene ktorej konala, neexistuje. Plnomocenstvo, na základe ktorého JUDr. B. pri uzavretí zmluvy o postúpení pohľadávok v mene M. spol. s r.o. konal, nezaniklo a teda že aj v čase uzavretia zmluvy objektívne existovalo. Na základe uvedeného zistenia ale odvolací sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slove nskej republiky v právnej veci žalobcu S. spol. s r.o. , so sídlom v P., v dovolacom konaní zastúp ené ho JUDr. M. H. , advokátkou , so sídlom v P., proti žalovanému M. B. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. Š., advokátom , C., so sídlom v B. , o zaplateni e 288 .409 ,68 Eur (8.688.630 ,-- Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 4 C 157/2000 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorým prehlasuje voči tretej osobe, resp. tretím osobám (tzv. vonkajší vzťah), že splnomocnil inú osobu ako oprávnenú, t. j. za splnomocnenca, aby ho v rozsahu uvedenom v tejto plnej moci zastupoval (akékoľvek obmedzenia, resp. usmernenia alebo výhrady nezahrnuté v plnej moci, nie sú voči tretím osobám právne relevantné - bližšie § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Plnomocenstvo zároveň osvedčuje, resp. deklaruje navonok, že medzi splnomocniteľom a splnomocnencom existuje vnútorný právny vzťah založený dohodou o zastúpení (možno tiež h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2MCdo/8/2014 Identifikačné číslo spisu: 1210213786 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1210213786.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. J., bývajúceho v H . , zastúpeného Advokátskou kancelário
Merito veci o zaplatenie 14 738,09 Eur (444 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd 5Obo /54 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. P. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., a. s. , K.K.K. , proti žalovanému: R. G. , N. , o zaplatenie 14.738,09 Eur (444 000 ,-- Sk s príslušenstvom) , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach . z 3. februára 2010, č. k. 6 Cbi 62/2005 -78, takto r o z h o d o l : Na padnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 3. februára 2010 č.
Merito veci o zaplatenie 14 738,09 Eur (444 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd 5Obo/54/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. P., správca konkurznej podstaty úpadcu S., a. s. , K.K.K., proti žalovanému: R. G., N., o zaplatenie 14.738,09 Eur (444 000,-- Sk s príslušenstvom), o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach. z 3. februára 2010, č. k. 6 Cbi 62/2005-78
Merito veci 6 636 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/65/2020 Identifikačné číslo spisu: 1117226736 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1117226736.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mediaprint - Kapa Pressgrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnor
Merito veci 5 000 000 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/25/2020 Identifikačné číslo spisu: 5114237429 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5114237429.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: EUROKAPITAL, a.s., so sídlom Ružinovská 3, Bratislava, IČO: 36
MENU