SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343735
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prepustenie cudzinca zo zaistenia


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prepustenie cudzinca zo zaistenia
  • prepustenie nájdené 12935 krát v 2560 dokumentoch
  • cudzinec nájdené 14824 krát v 1093 dokumentoch
  • zo nájdené 484345 krát v 56362 dokumentoch
  • zaistenie nájdené 23371 krát v 2487 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 13 dokumentov


Kľúčové slová: prepustenie cudzinca zo zaistenia, návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, zaistenie

Zbierka NS 7/2016
R 79/2016
Právna veta: Námietky nesúladu rozhodnutia o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, s poukazom na tvrdené neprepustenie cudzinca zo zaistenia, nemôžu obstáť za situácie, keď sa preukáže, že cudzinec bol ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a z členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej PhD. , v právnej veci navrhovateľa : J. N. , rodený I., nar. X. , štátna príslušnosť: Macedónsko, zastúpeného Mgr. Jarmilou Karak Vargovou, advokátkou, Brečtanová 21, Bratislava , proti odporcovi: Prezídium policajného zboru, Úrad .
Právna veta: 1. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v pojem ,,zásah“ nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupe orgánu verejnej správy, v jeho činnosti, (úkon, pokyn), prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjek ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že skorším prepustením zo zaistenia by došlo k zmareniu výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení. Zákon o pobyte cudzincov počíta s prepustením cudzinca zo zaistenia . V ust. § 57 ods. 5 je zakotvené, že zaistený cudzinec, ktorý bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestovať do .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... územie Slovenskej republiky na dobu troch rokov od 4. októbra 2010 do 4. októbra 2013. Je možné predpokladať, že po prepustení cudzinca zo zaistenia by sa aj naďalej zdržiaval neoprávnene bez platných cestovných dokladov a dokladov k povo leniu na pobyt a svojim konaním .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej r epubliky a zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky. Je možné predpokladať, že po prepustení cudzinca zo zaistenia by sa aj naďalej zdržiaval na území Slovenskej republiky neoprávnene, bez platných cestovných dokladov a dokladov k povoleniu na pobytu .
... udelenie azylu, pričom v zmysle ustanovenia § 88 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov samotná žiadosť, nie je dôvodom na prepustenie cudzinca zo zaistenia, pričom tento bol zaistený na účel výkonu adm inistratívneho vyhostenia z územia Slovenskej republiky. Právnym zástupcom navrhovateľa bola dňa 11 .
Meritum zaistenia podľa § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov predpis č. 404/2011 Z. z.
... nesúhlas s názorom navrhovateľa, nakoľko by podľa jeho tvrdenia , ako to uvádza v námietke, potom bo lo možné po každom prepustení cudzinca zo zaistenia na základe rozsudku súdu zaistiť cudzinca odznova na 6 mesiacov, pretože došlo k faktickému prepust eniu. Odporca považoval za nevyhnutné .
Meritum Zastavujúce odvolacie konanie
... vrátení veci odporcovi na ďalšie konanie.“ Z citovaného textu rozsudku navrhovateľovi vyplýva, že Najvyšší súd nerozho dne o nariadení bezodkladného prepustenia cudzinca zo zaistenia automaticky, ale vždy len vtedy, keď je to dôvodné. Pokiaľ by mal Najvyšší súd za to, že navrhovateľ nemá byť .
... ods. 1 písm. c/ SSP, ktoré umožňuje zrušiť napadnuté rozhodnutie z takéhoto dôvodu a vec vrátiť na ďalšie konanie bez prepustenia cudzinca zo zaistenia. 29. Podľa § 88a ods. 1 písm. d/ zákona č. 404/2011 Z.z. policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o .
Meritum ZAISTENIE
... zrušení rozhodnutia správneho orgánu o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov a nariadení bezodkladného prepustenia cudzinca zo zaistenia, pričom správny orgán o tejto skutočnosti mal vedomosť, avšak s dôvodmi, pre ktoré krajský súd považoval skôr vydané rozhodnutie o .
Meritum ZAISTENIE
... zrušení rozhodnutia správneho orgánu o zaistení podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov a nariadení bezodkladného prepustenia cudzinca zo zaistenia, pričom správny orgán o tejto skutočnosti mal vedomosť, avšak s dôvodmi, pre ktoré krajský súd považoval skôr vydané rozhodnutie o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.