Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10 Sž so/4 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ľ. Š., bytom N. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , so sídlom Bratislava , Špitálska 8, o pre skúmanie zákonnosti rozhodnutia , takto r o z h o d o l : Na konanie je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Trenčíne . O d ô v o d n e n i e Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ústredia práce, s
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9Sžso /12 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v práv nej veci žalobcu : M. , bytom B. , proti žalovan ému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave , so sídlom v Bratislav e, Špitálska 8, o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpeče
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/119/2019 1018200426 30. 09. 2020 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2020:1018200426.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R. X., adresa na doručovanie: U. XX, U.,
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201270 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014201270.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: HAI BAO s. r. o., so sídlom Bratislava, Račianska 150, IČO: 44
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/6/2019 1018200313 26. 08. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:1018200313.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: V.. X. K., nar. XX. N. XXXX, bytom Y. Č.. XX
MENU