Nájdené rozsudky pre výraz: preventívny charakter určovacej žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
117 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Obdo/79/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313205547 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Priecelová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1313205547.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/216/2021 Identifikačné číslo spisu: 2107232182 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:2107232182.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Ma
Merito veci určenie neplatnosti odstúpenia od nájomnej zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/5/2019 7908214601 29.06.2021 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7908214601.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, IČO: 00 331 996, zastúpeného Prof. JUDr. Petrom Vojčíkom, CSc., advokátom so sídlom Rázusova 13, 040 01 Košice, proti žalovanému Občianskemu združeniu za zveľadenie
Merito veci určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/28/2020 Identifikačné číslo spisu: 2116207940 Dátum vydania rozhodnutia: 21.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2116207940.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Ľalíka a sudcov JUDr.
Merito veci určenie neplatnosti právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/43/2019 Identifikačné číslo spisu: 1116214212 Dátum vydania rozhodnutia: 20.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Miroslava Janečková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1116214212.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ERS Holding, spol. s r.o., Šamorínska 10, Bratislava, IČO:
Merito veci určenie neexistencie záložného práva a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/4/2019 Identifikačné číslo spisu: 1212214795 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1212214795.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo, so sídlom
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/20/2019 Identifikačné číslo spisu: 7615219837 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7615219837.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. B., bývajúceho v J. XX, zastúpeného JUDr. Zuzanou Kollárovou,
Merito veci neplatnosť právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/208/2018 Identifikačné číslo spisu: 5116204137 Dátum vydania rozhodnutia: 26.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5116204137.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ O., bývajúceho v R. 2/ O., bývajúceho v R., zastúpených Mgr. Mic
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obo/9/2017 Identifikačné číslo spisu: 1003898666 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1003898666.9 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Beaty Miničov
Merito veci o určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 2 Obdo 45/2010 Slovenskej republiky 2 Obdo 4/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P. , C.P. , právne zastúpeného Doc. JUDr. Ľ. F., CSc., advokátom, K. , proti žalovanému M. , s. r. o. P. , Ž. ., IČO: X. , právne zast úpenému JUDr. P. L. , advokát om, K. , o určenie neplatnosti zmluvy, na d ovolanie žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 25 . novembra 20 09, č. k. 8Cob/44 /2009 -173 a na dovolanie žalovaného pr
MENU