Nájdené rozsudky pre výraz: preventívny charakter určovacej žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
117 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pred vydaním osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb. má jej dotknutý vlastník (spoluvlastník) naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby, že u žalovaného nie sú splnené podmienky na vydanie tohto osvedčenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť 30. júna 1998, zmenil rozsudok okresného súdu z 25. novembra 1997, č. k. 3 C 319/97-34, tak, že žalobu s návrhom na určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti, zamietol. Ďalej odvolací súd rozhodol o trovách konania. V odôvodnení rozsudku hlavne uviedol, že z § 80 písm. c) O. s. p. vyplýva, že určovacou žalobou sa možno domáhať určenia, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom nali
Merito veci platnosť odstúpenia od zmluvy
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obdo 39/2007 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MVDr. Juraj Bereš, Vrbovecká 24, Michalovce, zast. JUDr. Mariannou Bérešovou, advokátkou, Tolstého 9, Bratislava, Bratislava proti žalovanému: AUTO MOTORS s.r.o., Hollého 60, Michalovce, zast. JUDr. Jánom Kizivátom advokátom, Ul. kpt. Nálepku č. 8, Michalovce, o určenie, že odstúpenie žalobcu zo dňa 18.2.2002 od kúpnej zmluvy so žalovaným je platné, na d
Merito veci platnosť odstúpenia od zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 39/2007 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MVDr. Juraj Bereš, Vrbovecká 24, Michalovce, zast. JUDr. Mariannou Bérešovou, advokátkou, Tolstého 9, Bratislava, Bratislava proti žalovanému: AUTO MOTORS s.r.o., Hollého 60, Michalovce, zast. JUDr. Jánom Kizivátom advokátom, Ul. kpt. Nálepku č. 8, Michalovce, o určenie
Merito veci neplatnosť právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/208/2018 Identifikačné číslo spisu: 5116204137 Dátum vydania rozhodnutia: 26.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5116204137.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ O., bývajúceho v R. 2/ O., bývajúceho v R., zastúpených Mgr. Mic
Merito veci určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/28/2020 Identifikačné číslo spisu: 2116207940 Dátum vydania rozhodnutia: 21.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2116207940.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Ľalíka a sudcov JUDr.
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/20/2019 Identifikačné číslo spisu: 7615219837 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7615219837.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. B., bývajúceho v J. XX, zastúpeného JUDr. Zuzanou Kollárovou,
Merito veci určenie neplatnosti odstúpenia od nájomnej zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/5/2019 7908214601 29.06.2021 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7908214601.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, IČO: 00 331 996, zastúpeného Prof. JUDr. Petrom Vojčíkom, CSc., advokátom so sídlom Rázusova 13, 040 01 Košice, proti žalovanému Občianskemu združeniu za zveľadenie
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Obdo/79/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313205547 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Priecelová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1313205547.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/216/2021 Identifikačné číslo spisu: 2107232182 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:2107232182.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Ma
Merito veci určenie neplatnosti právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/43/2019 Identifikačné číslo spisu: 1116214212 Dátum vydania rozhodnutia: 20.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Miroslava Janečková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1116214212.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ERS Holding, spol. s r.o., Šamorínska 10, Bratislava, IČO:
MENU