SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prezidentské voľby


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prezidentské voľby
  • prezidentsky nájdené 104 krát v 30 dokumentoch
  • volba nájdené 6176 krát v 2267 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 18 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Právna veta: Zvolenie internetovej stránky www.bazos.sk, kde inzerujúci prevažne ponúkajú alebo hľadajú tovar alebo služby, ani nutnosť zadania telefónneho čísla, na ktorý je následne zaslaný autorizačný kód, a e-mailovej adresy nemožno vyložiť extenzívne v neprospech obvineného. Na stránke pritom nie sú uvádzané žiadne podmienky inzercie, i keď sa následne vyžadujú, pričom na serióznosť príspevkov by nemala vplyv ani dômyselná prepracovanosť, nakoľko administrátor neskúma ich obsah s ohľadom na vážnosť vôle inzerenta a na uvedenom portáli sa aj v minulosti objavili humorné inzeráty. Aj keď vhodnejším mies ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tost 9/20 15 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. mája 201 5 v Bratislave, v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému Ing. J. P. , o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu , .
Právna veta: Ustanovením článku 30 ods. 4 Ústavy SR sa priznáva rovnocenná ochrana prístupu k voleným funkciám a iným verejným funkciám v tom zmysle, že všetci uchádzači majú právo uchádzať sa za rovnakých podmienok aké majú vytvorené iní uchádzači. V prejednávanej veci súčasťou týchto rovnakých podmienok je aj dosiahnutie veku 40 rokov v deň volieb. Len zo skutočnosti že došlo k prejaveniu záujmu potenciálneho kandidáta, u ktorého nie je isté, že v deň volieb bude spĺňať zákonnú podmienku vekového cenzu, nie je možné automaticky vyvodiť povinnosť predsedu národnej rady SR stanoviť v rámci zákonných podmie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o jeho kandidatúre, musel mať vedomosť, že existuje uchádzač, ktorého kandidatúra je/bola výhradne otázkou stanovenia termínu prezidentských volieb. 10. Vzhľadom na platnú právnu úpravu (najneskôr 60-ty deň pred uplynutím mandátu úradujúceho prezidenta dňom ... konania spĺňal zákonný vekový cenzus. 30. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje právny nárok na prispôsobenie termínu prezidentských volieb dosiahnutiu veku 40 rokov u kandidáta, ktorého voliteľnosť závisí od dosiahnutia veku, nepovažoval najvyšší súd za .
Právna veta: Najvyšší súd SR na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalovanú stranu nie je možné rozpustiť len preto, že kritizuje ústavný a právny poriadok štátu a že sa zúčastňuje na tvorbe verejnej debaty na politickej scéne. Aby bolo možné pristúpiť k rozpusteniu politickej strany, nestačí samé o sebe len prehlasovanie protiústavných cieľov, ale žalovaná politická strana musí skutočne vykonať úkony smerujúce proti slobodnému demokratickému poriadku alebo existencii štátu.

Úryvok z textu:
... tejto súvislosti poukazuje na aktuálny spoločenský vývoj, na demokratické výsledky volieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako aj na aktuálne výsledky prezidentských volieb v tomto roku. 157. Dôvody pre rozpustenie politickej strany formuluje § 2 ods. 1 zákona o politických stranách negatívne, a .
Meritum o neudelenie azylu - podľa § 13 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z.z.
... zabitý koncom novembra 2005, otec bol politicky aktívny, podporoval zástupcu viceprezidenta Jean – Pierre Mbemba, ktorý sa snaží získať prvenstvo v prezidentských voľbách. Otec bol oficiálnym členom strany MNC-L- Konžské národné hnutie Lumumba. Jedna časť sa snaží získať moc v krajine vojenskou .
Meritum uloženie sankcia podľa § 64 ods. 1 písm.d/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
... sprostredkované. Hoci n ebolo možné preukáza ť, či dané informác ie skutočne zvýšili sledovanosť špecifického programu k prezidentským voľbám , P. v. X. (volebné štúdio), možné zvýšenie sledovanosti zaradením informácií propagujúcich tento program do hlavného ... o odlišnú situáciu ako pri zábavných programoch , nakoľko tieto informácie sa týkali konkrétneho vydania špeciálnemu programu ku konaniu prezidentských volieb P. v. X. (volebné štúdio ), teda nedá sa hovoriť o uvádzacej kampani k novému programu .
Meritum porušenie podmienok na vysielanie reklám a telenákupu, § 35 ods. 4 v spojení s § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z.
... názvov predmetných častí programu uvádza, že zo záznamu vysielania programov vyplýva, že názvy: „Prezidentské voľby – prvé reakcie“ a „Prezidentské voľby – prvé výsledky“ sa ani v jednej časti programu nevyskytovali a to ani vo verbálnej ... verejného a spoločenského života, ktoré sa dotýkajú čo najširšieho okruhu recipientov. Navrhovateľka uviedla, že relácia „Prezidentské voľby – prvé reakcie“ bola koncipovaná výrazne politicko-publicisticky s dôrazom na presne štatisticky zamerané informácie, bola .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... odporkyne nižšie uvedené nedostatky. Predovšetkým hostia v diskusii vyjadrili apel alebo výzvu k tomu, aby sa občania zúčastnili prezidentských volieb, preto sa navrhovateľ domnieva, že vyjadrenia pána C. nevybočovali z rámca všeobecnej výzvy – podpory, aby občania ... odmietnuť argumentáciu navrhovateľa, že hostia v diskusii vyjadrili apel alebo výzvu k tomu, aby sa občania zúčastnili prezidentských volieb, pričom vyjadrenia P. C. nevybočovali z rámca všeobecnej výzvy – 7 podpory (sloboda prejavu a právo .
Meritum neudelenie azylu, neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle, neexistencia prekážky adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
... „Pakistan: A. Zardáriho zvolili za nového prezidenta“ vydaných 06.09.2008, z článkov internetovej stránky www.webnoviny.sk „Zardári vyhral prezidentské voľby v Pakistane“ vydaného 06.09.2008 a „Zardári zložil prezidentskú prísahu“ vydaného 09.09.2008, z informácií Encarta Reference Library .
Meritum Potvrdzujúce
... bol radovým členom strany FPI - zabezpečoval bezpečnosť manifestácií. Nikdy nemal s nikým žiadne problémy, nebol trestne stíhaný. Po prezidentských voľbách (2010) v noci na 13. apríla 2011 ho zobudili výstrely pred jeho domom býval v mestskej štvrti Abidjanu Abobo. ... obyvateľov Pobrežia Slonoviny k návratu do Pobrežia Slonoviny z Ghany a Toga, kde hľadali útočisko v nadväznosti na sporné prezidentské voľby 2010-2011. Z 12 500 obyvateľov Pobrežia Slonoviny, ktorí utiekli do oboch krajín sa len 710 sa vrátilo .
Meritum Potvrdzujúce
... bližšie rozoberá iba situáciu v Konžskej demokratickej republike v čase odchodu navrhovateľa a následne situáciu z obdobia prezidentských volieb. Navrhovateľ bol v uvedenom zmysle rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach ukrátený na svojich právach. Navrhovateľ žiadal rozsudok ... krajiny pôvodu (t. j. 15. decembra 2012) v KDR nevládlo žiadne zostrené násilie z dôvodu konania prezidentských volieb. V období, keď bol navrhovateľ v KDR, správny orgán neevidoval žiadne správy o závažných incidentoch z politických .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.