Nájdené rozsudky pre výraz: príčinná súvislosť medzi nezákonným rozhodnutím a škodou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
130 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Príčinná súvislosť (kauzálny nexus) je podstatným prvkom zodpovednostnej skutkovej podstaty. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup) a vznik škody sú v logickom slede a teda ak protiprávne konanie škodcu bolo príčinou a vznik škody následkom tejto príčiny. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný (priamy). Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, či okolnosti nasvedčujúce jej existencii; príčinnú súvislosť treba vždy preukázať. Rozhodujúca je vecná súvislosť príčiny a následku a túto nemožno riešiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/191/2017 Identifikačné číslo spisu: 3110222283 Dátum vydania rozhodnutia: 13.08.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3110222283.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U. G., bývajúceho v R., ul. Š. X. XX, zastúpeného CHARGE DAVOUÉ
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I keď sa môže javiť, že pre určenie výšky žalovaného nároku v danej veci postačovalo využiť analógiu legis vzťahu veriteľa a dlžníka v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je tento záver rozporný so samotnou konštrukciou zodpovednostného vzťahu, ktorá je postavená na odlišných predpokladoch svojho vzniku, než je tomu v prípade úrokov z omeškania a predovšetkým by to odporovalo samotnej podstate pojmu ušlého zisku. Je dôležité si uvedomiť, že nárok na náhradu škody sa vzťahuje len ku škode, ušlý zisk nevynímajúc, ktorá musí byť skutočná, existujúca, v prípade ušlého zisku reálne predpokladaná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5MCdo/2/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1205228244 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Haukvitzová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1205228244.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov sená
Merito veci o náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím
3 Cdo 313/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľky RNDr. M. K., bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. K. B., advokátkou so sídlom v B., proti odporkyni Sloven
Merito veci 460 000 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/196/2018 Identifikačné číslo spisu: 8311204956 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Beniačová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8311204956.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne AUTOHANSA SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom v Humennom, Mierová 2946,
Merito veci náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/112/2017 Identifikačné číslo spisu: 7211237031 Dátum vydania rozhodnutia: 27.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7211237031.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. V. K., bývajúceho v A., zastúpeného advokátom JUDr. Jozefo
Merito veci 10 960,79 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/49/2019 Identifikačné číslo spisu: 3716205316 Dátum vydania rozhodnutia: 27.01.2022 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3716205316.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P. F., trvale bytom v N., X. P. XXX/X, proti žalovanej Slovenskej re
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd 4 M Cdo 20/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne U., a.s., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. I. N., advokátom so sídlom v P., proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde B
Merito veci o náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci navrhovateľky RNDr. M. K. , bývajúcej v B. , zast úpene j Mgr. K. B. , advokátkou so sídlom v B. , proti odpor kyni Slovenskej republike - Ministerstvu životného prostredia so sídlom v Bratislave, Nám. Ľ. Štúra č. 1, o náhradu škody spôsoben ú nezákonným rozhodnu
Merito veci náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/6/2017 Identifikačné číslo spisu: 1608201098 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1608201098.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcov 1/ G. E., nar. XX. XX. XXXX, bývajúceho v X., A., 2/ V. P., nar. XX. XX.
MENU