Nájdené rozsudky pre výraz: príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
547 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: „Atribútom príčinnej súvislosti je „priamosť" pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba v dôsledku toho skúmať, či v komplexe skutočností prichádzajúcich do úvahy ako (priama) príčina škody existuje skutočnosť, s ktorou zákon spája zodpovednosť za škodu." (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/32/2007, R 28/2008, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/219/2007, rozsudok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/22/2019 Identifikačné číslo spisu: 2716202860 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2716202860.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: MARFIN S.R.L., číslo zápisu v ekonomicko - administratívnom registr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo, t. j. Občiansky zákonník. Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 7/201 5 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. V. , bývajúceho v M. , proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 9 C 86/20 09 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 13 . marca 201 4 sp. zn. 4 Co 43/2012, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalovanej náhradu trov dovolaci
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 219 O. s. p. neumožňuje odvolaciemu súdu potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu, že odvolanie proti nemu je nepreskúmateľné. Ak tak urobí, odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Žalobca sa v konaní domáhal náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená nesprávnym úradným postupom žalovanej [§ 18 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len „zákon č. 58/1969 Zb.")]. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že z vyhlášky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľ
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/96/2016 Identifikačné číslo spisu: 1111200152 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Sluk Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111200152.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr.
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. Š., bývajúceho v P., proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18 C 33/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28. mája 2012 , sp. zn. 6 Co 184/2011, takto r o z h o d
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd 7 Cdo 279/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. Š., bývajúceho v P., proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/73/2018 Identifikačné číslo spisu: 8107200946 Dátum vydania rozhodnutia: 29.05.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8107200946.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P. M., bývajúceho v L., F.V.I. č. XXX, Y. republika, zastú
Merito veci o náhradu škody 15 698,67 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. Š., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D. Š., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Slovenskej republike – Ministerstvu financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 5, 2/ Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, 3/ Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaš
Merito veci o náhradu škody 15 698,67 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 84/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. Š., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D. Š., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Slovenskej republike – Ministerstvu financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 5, 2/ Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra Slovenskej
MENU