Nájdené rozsudky pre výraz: prieskum právoplatných rozhodnutí

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
39 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vlastníci pozemkov, ktoré boli uznané za poľovný revír sú povinní strpieť množstvo obmedzení pri výkone svojho vlastníckeho práva, to však neznamená, že všetky rozhodnutia prijaté v režime zákona č. 274/2009 Z.z. spadajú automaticky pod správne súdnictvo. Rozhodnutia vlastníkov poľovných pozemkov, resp. po uznaní, poľovného revíru prijaté na zhromaždení vlastníkov nepodliehajú preskúmaniu súdom podľa § 244 O.s.p. v rámci správneho súdnictva, nakoľko neboli vydané orgánom verejnej správy, teda subjektom, ktorý má zo zákona oprávnenie rozhodovať o subjektívnych právach a povinnostiach fy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 3Nd s/1/20 16 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobc ov : 1/ V. C. , bytom N. , 2/ P. M. , bytom N. , 3/ M. P. , bytom N. , všetci právne zastúpení: JUDr. Miroslav Bachynec, advokát, so sídlom Podbiel 177 , proti žalovan ým : 1/ Poľovná spoločnosť Žiar Nesluša , so sídlom Nesluša 171, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, Žilina , 2/ P. C. , bytom N. ,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/3/2018 1017200621 20. 03. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:1017200621.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. Z., bytom M., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok, o žalobe o zvýšenie invalidného dôchodku, vedeného na Krajskom súde v
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžf/34/2012 9010010109 28.08.2012 JUDr. Ida Hanzelová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:9010010109.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Jozef Kysela - REALTRADING, Stierova 3, 040 23 Košice, IČO: 35 068 264, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Peter Molitoris, Štúrova 20, 040 01 Košice, proti žalovanému: Ministerstvo financií SR, Štefanovi
Meritum o invalidný dôchodok
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa J. K., bytom O., K. č. X., zastúpeného matkou E. K. bytom O., K. č. X., zastúpeného advokátom JUDr. I. G., so sídlom v P., B. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, o invalidný dôchodok, o odvolaní nav
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/34/2012 5012200140 31.07.2013 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2013:5012200140.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. U., bytom L. XXXX/XX, V. W. Y., proti žalovanému: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozkazu generálneho riadit
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/42/2012 2109232783 26.11.2013 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2013:2109232783.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Y. A., bytom XXX XX Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, (pôvodne Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát), o pre
Meritum vojenské a policajné dôchodky - starobný dôchodok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/59/2020 5020200178 9. septembra 2020 JUDr. Viola Takáčová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5020200178.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V.. Y. M., narodený XX. T. XXXX, bytom v W., Q. Č.. XX/XX, proti žalovanému: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia, so sídlom v Bratislave, Šagátova č. 1
Meritum porušenie povinnosti - ust. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
Najvyšší súd 8Sž/ 4/20 11-24 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a člen ov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľa : R. , so sídlom M. X. , B. , zastúpený AK P. &. P., spol. s.r.o. , advokátska kancelária so sídlom B. , B. X. , B. , proti odporkyni: Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenske
Meritum výsluhový dôchodok - príspevok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/104/2020 5020200199 26. mája 2021 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5020200199.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: E. A., nar. XX. K. XXXX, bytom R. XXXX/XX, K. (právnej nástupkyne po pôvodnom žalobcovi S.V. A., nar. XX. F. XXXX, naposledy bytom tamtiež, zomr. XX. R. XXXX) proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti
MENU