Nájdené rozsudky pre výraz: príkaz daný obhajcovi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za dostatočné ospravedlnenie neúčasti na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí v zmysle § 70 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať len samotnú skutočnosť, že obhajca v inej veci neskôr prevzal upovedomenie o termíne hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia určeného na rovnaký deň.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestn ej veci proti obžalovanému P. K. pre obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchateľstvom v štádiu pokusu podľa § 20 ods. 2013 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a čle nov senátu JUDr. Ing. Antona J akubíka a JUDr. Libora Duľu o sťažnosti obhajcu JUDr. M. G. proti uzneseniu predsedu senátu Najvyššieho súdu Sloven skej republiky z 3. decembra 2012 , sp. zn. 5 To 10/
Právna veta: I. Z pojmu „dostatočné ospravedlnenie“ v zmysle § 66 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva, že musí ísť o vážny dôvod, ktorý jednak bránil v účasti na úkone a jednak o včasné ospravedlnenie neúčasti. II Konanie obhajcu, ktorý v prípadoch nutnej obhajoby (§ 36, § 36a Trestného poriadku) v konaní pred súdom písomne splnomocnil na zastupovanie obvineného obhajcu, ktorý v tej istej veci zastupuje iného obvineného, hoci záujmy týchto obvinených si odporujú, pričom o tomto postupe riadne a včas neupovedomil predsedu senátu príslušného súdu, nie je možné považovať za „dostatočné ospravedlnenie“ sa ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť obhajkyne JUDr. E. S. proti uzneseniu predsedu senátu Krajského súdu v T. z 22. januára 2001, sp. zn. 1 T 72/98, zamietol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením bola obhajkyni JUDr. E. S. podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku uložená poriadková pokuta vo výške 10 000 Sk s odôvodnením, že sa nedostavila na hlavné pojednávanie dna 22. februára 2001 napriek tomu, že doručenie upovedomenia mala riadne a včas v
Meritum šťažnosť náhradného obhajcu
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej vec i obžalovaného R. A. a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej Tr. zák.) k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. , prerokoval na neverejnom zasadnutí dňa 21. decembra 2011 v Bratislav
Meritum šťažnosť náhradného obhajcu
Najvyšší súd 3 Tost 40/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci obžalovaného R. A. a spol., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej Tr. zák.) k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák., prerokoval na neverejnom zasadnutí dňa 21. decembra 2011 v Bratislave sť
Meritum sťažnosť obhajcu
Najvyšší sú d 4 Tost 5 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí 21. februára 2012 v trestnej veci obžalovaného J. M. , pre trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148 ods. 1, alinea 2, ods. 4 Tr . zák. účinného do 31. decembra 2005 a iné, o sťažnosti obhajcu JUDr. Ľ. S. proti uzneseniu predsedu se
MENU