Nájdené rozsudky pre výraz: príkaz na dodanie do výkonu trestu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
39 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: súd cudzieho štátuvýkon trestupremlčanie výkonu trestu
R 2/2010
Právna veta: I. Opatreniami smerujúcimi k výkonu trestu, o premlčanie ktorého ide podľa § 68 ods. 3 písm. a) Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 a podlá § 90 ods. 4 písm. a) Trestného zákona účinného od 1. januára 2006 sú všetky úkony súdu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby odsúdený trest vykonal (príkaz na zadržanie, príkaz na dodanie do výkonu trestu, nariadenie výkonu trestu a pod.). II. Takými úkonmi sú nielen opatrenia vydané na základe rozhodnutí súdu týkajúcich sa vykonania uloženého trestu odňatia slobody, pokiaľ boli vydané súdom v Slovenskej republike, ale tiež opatrenia vydané súdom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti O. Dz. uvedeným uznesením na základe odvolania krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 19. novembra 2008, sp. zn. Ntc 12/08, podlá § 518 ods. 4 veta druhá Trestného poriadku odvolanie krajského prokurátora zamietol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Žiline rozsudkom z 19. novembra 2008, sp. zn. Ntc 12/2008, podlá § 518 ods. 3 Trestného poriadku uznal na území Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Ostrave,
Právna veta: Ak sa trestné stíhanie v konaní proti ušlému podľa § 302 a nasl. Trestného poriadku skončilo právoplatným rozsudkom, odsúdený, ktorý sa neskôr dozvie o tomto rozsudku, nemá právo na jeho doručenie. V prípade, ak proti takému rozsudku podá odvolanie, treba v zmysle § 253 ods. 1 Trestného poriadku jeho odvolanie z formálnych dôvodov zamietnuť ako oneskorene podané.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti odsúdenému N. A., pre trestný čin podvodu podlá § 250 ods. 1, ods. 3 písm. a), ods. 4 Trestného zákona, podľa § 253 ods. 1 Trestného poriadku zamietol odvolanie odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu v K. z 22. septembra 1999, sp. zn. 1 T 7/98. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v K. z 22. septembra 1999, sp. zn. 1 T 7/98, bol N. A. pre skutky v ňom uvedené uznaný za vinného z pokračovacieho trestného činu podvodu podľa § 250 ods
Kľúčové slová: prerušenie výkonu trestu
Právna veta: Podľa § 412 ods. 1 Tr. por. ak odsúdený, na ktorom sa vykonáva trest odňatia slobody, ochorie na ťažkú chorobu, môže predseda senátu výkon trestu na potrebný čas prerušiť; vždy však preruší výkon trestu na tehotnej žene alebo matke dieťaťa mladšieho ako jeden rok. Z uvedeného vyplýva, že toto rozhodnutie súdu má fakultatívnu povahu, čo vyplýva zo slovného spojenia „môže“. Jedná sa o výnimku zo zásady neodkladnosti trestov, t.j. že výkon trestu má nasledovať čo najskôr po spáchaní trestného činu, resp. uložení trestu ako aj zo zásady neprerušenia výkonu trestu, t.j. že po začatí výkonu trestu m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 T ost 4/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 29. marca 2017 v Bratislave , v trestnej veci odsúdeného V. H. pre zločin vydierania podľa § 175 ods. 1. ods. 2 písm. a/. písm. c/, ods. 3 písm. a/, písm. c/ Tr. zák. Českej republiky v štádiu pokusu podľa § 21 ods. 1 Tr. zák. Česk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 46T/21/2015 1315010882 03. 02. 2016 JUDr. Karol Posluch ECLI:SK:OSBA3:2016:1315010882.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III samosudcom JUDr. Karolom Posluchom v trestnej veci obžalovaného J. V. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods.1 písm. a/ Trestného zákona na hlavnom pojednávaní konanom dňa 03.
Meritum sťažnosť odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci odsúdeného JUDr. I. B. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 31. augusta 1999 a iné o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislava zo 4. marca 2009, sp. zn. 4 T 4/2003, na neverejnom zasadnutí konanom 21. mája 2009 ta
Meritum sťažnosť odsúdeného
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 37/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihála a Mgr. Miroslava Lehoczkého na neverejnom zasadnutí v Bratislave 14. novembra 2007 v trestnej veci odsúdeného J. M. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2007) Tr. zák. a iné, o sťažnosti odsúdeného J.
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vyžiadanej osoby M. L. prejednal na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 v senáte zloženom z predsedu sen átu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Kataríny Haškovej sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 29. júla 2010, sp. zn. Ntc 13/2 010 , a rozhodol t a k t o : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby M. L.
Meritum § 208/1a, 2d Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8713010002 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Šimonová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8713010002.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Františka Moznera, v tres tnej veci odsúdeného T. B. pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a) Trestnéh
Meritum sťažnosť odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí konanom 30. júna 2015 v Bratislave, v trestnej veci proti odsúdenému R. Š. a spol. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. h/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb. spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. a iné, o sťažnosti o
MENU