Nájdené rozsudky pre výraz: primerané protiplnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
152 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 2 144 513,76 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/4/2021 1518205437 26. mája 2021 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1518205437.1 ROZHODNUTIE W. súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ABONY LTD, so sídlom 601 International House Regent Street, Londýn, W1B 2QD, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, reg. č. 08599616, zastúpeného VIVID LEGAL, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratisla
Meritum určenie pravosti popretých pohľadávok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8115205000 Dátum vydania rozhodnutia: 4. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8115205000.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EuroFinancovanie s.r.o., so sídlom Nové Záhrady I 13/1, 821 05 Bratislava, IČO: 44 731 906, zastúpený m JUDr. Katarínou Dvorskou, advokátkou, so sídlom Vietnamská 48, 821 04 Bratislava, proti žalovanému: KOM
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Asan/22/2019 1017200664 08. 07. 2020 JUDr. Monika Valašiková ECLI:SK:NSSR:2020:1017200664.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: D.. L. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. J. XXX
Meritum vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/31/2020 7116201365 25. novembra 2020 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7116201365.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Mederovej a JUDr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom Žriedlová 3, Košice, správca konkurznej podsta
Meritum o zaplatenie 325,95 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. , so sídlom C. , zastúpen ý Advokátskou kanceláriou N. , so sídlom R. , proti žalovanému P. B. , bývajúcemu v P., o zaplatenie 325,95 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 11 C 71/2010, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. septembra 2011 sp. zn. 3 Co 3/2011 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky ro
Meritum uložení pokuty 3 000 eur zák. o cenných papieroch
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Asan/27/2019 1017200665 25. marca 2021 JUDr. Elena Berthotyová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1017200665.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): K. S., narodený dňa XX.XX.XXXX, bytom Š.
Meritum 9 135,35 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/126/2020 1713209856 22. júla 2020 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1713209856.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z., IČO: 41 494 971, s miestom podnikania v Limbachu, ul. SNP 301/88, zastúpeného advokátom: JUDr. Igorom Klamárom, so sídlom v Bratislave, Družstevná 5 proti žalovanému S., bývajúcemu v S., zastúpenému advokátskou k
MENU